13.02.2024

Nimitystoimikunta

Vuoden 2012 yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista kunkin kalenterivuoden 31.5. tilanteen perusteella. Lisäksi toimikuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Konsernin lakiasiainjohtaja toimii nimitystoimikunnan sihteerinä.

Kemira tiedotti 13.2.2024 Solidium Oy:n myyneen koko omistuksensa Kemira Oyj:ssä. Omistusosuuden muutoksen johdosta Solidium Oy:n sijoitusjohtaja Pauli Anttila on luopunut paikastaan Kemira Oyj:n nimiystoimikunnassa. Kemiran Oyj:n nimitystoimikunta jatkaa 31.5.2024 omistustilanteen perusteella tehtävään kokoonpanon päivitykseen asti kokoonpanolla:

  • Ville Kivelä, sijoitusjohtaja, Oras Invest Oy
  • Lisa Beauvilain, Global Head of Sustainability & Stewardship, Executive Director, Impax Asset Management plc
  • Hanna Kaskela, johtaja, vastuullisuus ja viestintä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

sekä asiantuntijajäsenenä Matti Kähkönen, Kemiran hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnalla on yhtiökokouksen hyväksymä kirjallinen työjärjestys, joka kuvaa tarkemmin toimikunnan jäsenten valintaprosessin, tehtävät ja kokouskäytännöt.

Nimitystoimikunnan työjärjestys