05.06.2024

Nimitystoimikunta

Vuoden 2012 yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan valmistelemaan vuosittain hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta koostuu neljän suurimman osakkeenomistajan edustajista kunkin kalenterivuoden 31.5. tilanteen perusteella. Lisäksi toimikuntaan kuuluu asiantuntijajäsenenä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Konsernin lakiasiainjohtaja toimii nimitystoimikunnan sihteerinä.

Kemira Oyj:n nimitystoimikunta koostuu 31.5.2024 mukaisen omistustilanteen perusteella seuraavien osakkeenomistajien edustajista: Oras Invest Oy, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Impax Asset Management plc ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen.

Neljän suurimman osakkeenomistajan edustajina nimitystoimikunnassa ovat:

  • Ville Kivelä, sijoitusjohtaja, Oras Invest Oy
  • Hanna Kaskela, johtaja, vastuullisuus ja viestintä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  • Lisa Beauvilain, Global Head of Sustainability & Stewardship, Executive Director, Impax Asset Management plc
  • Annika Ekman, osakejohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

sekä asiantuntijajäsenenä Matti Kähkönen, hallituksen puheenjohtaja, Kemira Oyj.

Nimitystoimikunnalla on yhtiökokouksen hyväksymä kirjallinen työjärjestys, joka kuvaa tarkemmin toimikunnan jäsenten valintaprosessin, tehtävät ja kokouskäytännöt.

Nimitystoimikunnan työjärjestys

Takaisin alkuun