28.09.2021

Sisäpiiri

Kemira Oyj noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), Suomen arvopaperimarkkinalakia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Suomen Finanssivalvonnan (Fiva) ohjeita ja määräyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemaa Pörssin sisäpiiriohjetta.

Yhtiö on määritellyt vastuuhenkilöt ja näiden varahenkilöt sisäpiirihallinnon tehtäville, joita ovat muun muassa yleinen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen, sisäpiiritiedon julkistamisesta ja julkistamisen lykkäämisestä päättäminen, sisäpiiriluetteloiden ylläpitäminen, kaupankäyntirajoituksen noudattamisen valvonta sekä johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä tekemien, Kemiran osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvien liiketoimien julkaiseminen.

Yhtiö on markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla määritellyt, että sen johtotehtävissä toimiviin henkilöihin kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä hallituksen ja johtoryhmän sihteeri. Johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat velvollisia määrittelemään lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhteisöt ja ilmoittamaan nämä Kemiralle. Kemira Oyj:n luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiristään ylläpidetään yhtiön lakiasiainyksikössä.

Kemira julkistaa pörssitiedotteella johtotehtävissään toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiirinsä tekemät, Kemiran osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla.

Lain mukaan johtotehtävissä toimiva henkilö ei saa toteuttaa liiketoimia listayhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen ajanjakson aikana ennen listayhtiön tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista. Kemira soveltaa samanlaista 30 päivän pituista kaupankäyntirajoitusta myös niihin Kemira-konsernin työntekijöihin, jotka osallistuvat osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen laatimiseen tai julkaisemiseen ja jotka saavat tietoonsa konsernitasoista julkaisematonta taloudellista tietoa.

Tämänhetkinen tilanne Kemiran johtohenkilöiden osakeomistukset Kemiran osakkeista

Hallitus

Johtohenkilö Asema Arvo-osuuslaji Omistus
Paasikivi Jari Hallituksen puheenjohtaja Osake 244 526
Kähkönen Matti Hallituksen varapuheenjohtaja Osake 6 796
Büchele Wolfgang Hallituksen jäsen Osake 13 903
Cunningham Shirley Hallituksen jäsen Osake 7 064
Fuhrmann Werner Hallituksen jäsen Osake 2 880
Lappalainen Timo Hallituksen jäsen Osake 13 031
Pullola Kristian Hallituksen jäsen Osake 1 271

Johtoryhmä

Johtohenkilö Asema Arvo-osuuslaji Omistus
Rosendal Jari Toimitusjohtaja Osake 140 800
Castrén Petri Johtoryhmän jäsen Osake  37 726
Pixton Matthew Johtoryhmän jäsen Osake 18 710
Poulsen Kim Johtoryhmän jäsen Osake 32 977
Puputti Esa-Matti Johtoryhmän jäsen Osake 30 509
Salminen Antti Johtoryhmän jäsen Osake 46 091
Salonen Eeva Johtoryhmän jäsen Osake 57 098
Hakkila Jukka Muu johtoon kuuluva henkilö Osake 88 365

Tapahtumahistoria
viimeiset 12 kuukautta

Pvm Johtohenkilö Omistus Arvo-osuuslaji Tapahtuma Muutos +/-
23.9.2021 Poulsen Kim Oma Osake Myynti -8 500
25.8.2021 Castrén Petri Oma Osake Myynti -7 000
7.5.2021 Büchele Wolfgang Oma Osake Palkkio +1 271
7.5.2021 Cunningham Shirley Oma Osake Palkkio +1 271
7.5.2021 Fuhrmann Werner Oma Osake Palkkio +1 271
7.5.2021 Kähkönen Matti Oma Osake Palkkio +1 589
7.5.2021 Lappalainen Timo Oma Osake Palkkio +1 589
7.5.2021 Paasikivi Jari Oma Osake Palkkio +2 658
7.5.2021 Pullola Kristian Oma Osake Palkkio +1 271
04.03.2021 Castrén Petri Oma Osake Palkkio +6 732
04.03.2021 Hakkila Jukka Oma Osake Palkkio +5 236
04.03.2021 Pixton Matthew Oma Osake Palkkio +5 236
04.03.2021 Poulsen Kim Oma Osake Palkkio +9 350
04.03.2021 Puputti Esa-Matti Oma Osake Palkkio +5 236
04.03.2021 Rosendal Jari Oma Osake Palkkio +14 960
04.03.2021 Salminen Antti Oma Osake Palkkio +9 350
04.03.2021 Salonen Eeva Oma Osake Palkkio +5 236
06.11.2020 Paasikivi Jari Oma Osake Osto +7 500
28.10.2020 Rosendal Jari Oma Osake Osto +5 000

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen Kemira Oyj:lle

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia Kemira Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa.

Ilmoitukset on tehtävä Kemira Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä.

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake

 • Liiketoimien ilmoittamista koskeva lomake löytyy Finanssivalvonnan internetsivuilta
 • Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:
  Kemira Oyj:n LEI-koodi: 74370031Y7RK5H88CQ48
  Kemira Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnus: KEMIRA
  Kemira Oyj:n osakkeiden ISIN-koodi: FI0009004824
  Ilmoitusnumero (notification reference): Muodostuu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)

2. Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen

 • Mikäli olet valtuuttanut Kemiran ilmoittamaan liiketoimesta Finanssivalvonnalle, riittää, että lomake toimitetaan osoitteeseeen insiders(at)kemira.com.

Lomake lähetetään sähköpostin liitteenä yhtiölle ja Finanssivalvonnalle seuraavasti:

A. Lähetys Kemira Oyj:lle:

Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen insiders(at)kemira.com

Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Kemiralla tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää

B. Lähetys Finanssivalvonnalle:

Mene osoitteeseen https://securemail.bof.fi ja lähetä lomake suojattuna sähköpostina osoitteeseen johdonkaupat(at)finanssivalvonta.fi

Kemira Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa siitä kun on saanut ilmoituksen.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella internet-sivuillamme: Uutishuone

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.