Kaksi työntekijää juovat kahvia ja keskustelevat.
18.02.2022

Sisäpiiri

Kemira Oyj noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), Suomen arvopaperimarkkinalakia, Euroopan arvopaperimarkkina-viranomaisen (ESMA) ja Suomen Finanssivalvonnan (FIVA) ohjeita ja määräyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemaa Pörssin sisäpiiriohjetta.

Yhtiö on määritellyt vastuuhenkilöt ja näiden varahenkilöt sisäpiirihallinnon tehtäville, joita ovat muun muassa yleinen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen, sisäpiiritiedon julkistamisesta ja julkistamisen lykkäämisestä päättäminen, sisäpiiriluetteloiden ylläpitäminen, kaupankäyntirajoituksen noudattamisen valvonta sekä johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä tekemien, Kemiran osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvien liiketoimien julkaiseminen.

Yhtiö on markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla määritellyt, että sen johtotehtävissä toimiviin henkilöihin kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä hallituksen ja johtoryhmän sihteeri. Johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat velvollisia määrittelemään lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhteisöt ja ilmoittamaan nämä Kemiralle. Kemira Oyj:n luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiristään ylläpidetään yhtiön lakiasiainyksikössä.

Kemira julkistaa pörssitiedotteella johtotehtävissään toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiirinsä tekemät, Kemiran osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla.

Lain mukaan johtotehtävissä toimiva henkilö ei saa toteuttaa liiketoimia listayhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen ajanjakson aikana ennen listayhtiön tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista. Kemira soveltaa samanlaista 30 päivän pituista kaupankäyntirajoitusta myös niihin Kemira-konsernin työntekijöihin, jotka osallistuvat osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen laatimiseen tai julkaisemiseen ja jotka saavat tietoonsa konsernitasoista julkaisematonta taloudellista tietoa.

Tämän hetkinen tilanne Kemiran johtohenkilöiden osakeomistukset Kemiran osakkeista

Hallitus

Johtohenkilö Asema Arvo-osuuslaji Omistus
Kähkönen Matti Hallituksen puheenjohtaja Osake 20 834
Paasikivi Annika Hallituksen varapuheenjohtaja Osake 5 722
Sejersgård Fanø Tina Hallituksen jäsen Osake 4 013
Fuhrmann Werner Hallituksen jäsen Osake 6 893
Lappalainen Timo Hallituksen jäsen Osake 17 932
Lopes Larsen Fernanda Hallituksen jäsen Osake 2 333
Pullola Kristian Hallituksen jäsen Osake 5 582
Staffas Mikael Hallituksen jäsen Osake 2 333

Johtoryhmä

Johtohenkilö Asema Arvo-osuuslaji Omistus
Salminen Antti Toimitusjohtaja Osake 99 166
Castrén Petri Johtoryhmän jäsen Osake 68 140
Eronen Harri Johtoryhmän jäsen Osake 13 335
Hildebrandt Linus Johtoryhmän jäsen Osake 0
Pixton Matthew Johtoryhmän jäsen Osake 48 432
Pohjolainen-Hiltunen Tuija
Johtoryhmän jäsen Osake 24 559
Puputti Esa-Matti Johtoryhmän jäsen Osake 60 231
Salonen Eeva Johtoryhmän jäsen Osake 86 820
Hakkila Jukka Muu johtoon kuuluva henkilö Osake 118 087

Tapahtumahistoria, viimeiset 12 kuukautta

Hallitus

Pvm Johtohenkilö Omistus Arvo-osuuslaji Tapahtuma Muutos +/-
6.5.2024 Kähkönen Matti Oma Osake Palkkio + 2 323
6.5.2024 Paasikivi Annika Oma Osake Palkkio +1 301
6.5.2024 Sejersgård Fanø Tina Oma Osake Palkkio +1 003
6.5.2024 Fuhrmann Werner Oma Osake Palkkio +1 003
6.5.2024 Lappalainen Timo Oma Osake Palkkio +1 003
6.5.2024 Lopes Larsen Fernanda Oma Osake Palkkio +1 003
6.5.2024 Pullola Kristian Oma Osake Palkkio + 1 301
6.5.2024 Staffas Mikael Oma Osake Palkkio +1 003

Johtoryhmä

Pvm Johtohenkilö Omistus Arvo-osuuslaji Tapahtuma Muutos +/-
12.6.2024 Tuija Pohjolainen-Hiltunen Oma Osake Myynti -8 420
21.5.2024 Castrén Petri Oma Osake Myynti -10 000
5.3.2024 Salminen Antti Oma Osake Palkkio +27 500
5.3.2024 Castrén Petri Oma Osake Palkkio +22 000
5.3.2024 Eronen Harri Oma Osake Palkkio +8 800
5.3.2024 Hakkila Jukka Oma Osake Palkkio +15 400
5.3.2024 Pixton Matthew Oma Osake Palkkio +15 400
5.3.2024 Pohjolainen-Hiltunen Tuija Oma Osake Palkkio +8 800
5.3.2024 Puputti Esa-Matti Oma Osake Palkkio +15 400
5.3.2024 Salonen Eeva Oma Osake Palkkio +15 400

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia Kemira Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa.

Ilmoitukset on tehtävä Kemira Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä.

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva sähköinen lomake

 • Liiketoimien sähköinen asiointipalvelu löytyy Finanssivalvonnan internetsivuilta
 • Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:
  Kemira Oyj:n LEI-koodi: 74370031Y7RK5H88CQ48
  Kemira Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnus: KEMIRA
  Kemira Oyj:n osakkeiden ISIN-koodi: FI0009004824
  Ilmoitusnumero (notification reference): Muodostuu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)

Täytä sähköinen lomake Finanssivalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen

 • Mikäli olet valtuuttanut Kemiran ilmoittamaan liiketoimesta Finanssivalvonnalle, toimita liiketoimen yksityiskohtaiset tiedot mieluiten excel- tai word-muodossa: insiders(at)kemira.com.

Tiedot lähetetään sähköpostin liitteenä yhtiölle seuraavasti:

Lähetä Finanssipalvelun sähköisestä asiointipalvelusta lataamasi pdf-lomake ja lähetä se sähköpostin liitteenä osoitteeseen insiders(at)kemira.com

Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Kemiralla tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää

Kemira Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa siitä kun on saanut ilmoituksen.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella internet-sivuillamme: Uutishuone

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.

Takaisin alkuun