18.02.2022

Sisäpiiri

Kemira Oyj noudattaa EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), Suomen arvopaperimarkkinalakia, Euroopan arvopaperimarkkina-viranomaisen (ESMA) ja Suomen Finanssivalvonnan (FIVA) ohjeita ja määräyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n julkaisemaa Pörssin sisäpiiriohjetta.

Yhtiö on määritellyt vastuuhenkilöt ja näiden varahenkilöt sisäpiirihallinnon tehtäville, joita ovat muun muassa yleinen vaatimustenmukaisuuden varmistaminen, sisäpiiritiedon julkistamisesta ja julkistamisen lykkäämisestä päättäminen, sisäpiiriluetteloiden ylläpitäminen, kaupankäyntirajoituksen noudattamisen valvonta sekä johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä tekemien, Kemiran osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvien liiketoimien julkaiseminen.

Yhtiö on markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla määritellyt, että sen johtotehtävissä toimiviin henkilöihin kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä hallituksen ja johtoryhmän sihteeri. Johtotehtävissä toimivat henkilöt ovat velvollisia määrittelemään lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhteisöt ja ilmoittamaan nämä Kemiralle. Kemira Oyj:n luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä ja heidän lähipiiristään ylläpidetään yhtiön lakiasiainyksikössä.

Kemira julkistaa pörssitiedotteella johtotehtävissään toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiirinsä tekemät, Kemiran osakkeisiin ja muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet markkinoiden väärinkäyttöasetuksen edellyttämällä tavalla.

Lain mukaan johtotehtävissä toimiva henkilö ei saa toteuttaa liiketoimia listayhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä 30 päivän pituisen ajanjakson aikana ennen listayhtiön tilinpäätöstiedotteen ja osavuosikatsauksen julkistamista. Kemira soveltaa samanlaista 30 päivän pituista kaupankäyntirajoitusta myös niihin Kemira-konsernin työntekijöihin, jotka osallistuvat osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen laatimiseen tai julkaisemiseen ja jotka saavat tietoonsa konsernitasoista julkaisematonta taloudellista tietoa.

Tämänhetkinen tilanne Kemiran johtohenkilöiden osakeomistukset Kemiran osakkeista

Hallitus

Johtohenkilö Asema Arvo-osuuslaji Omistus
Kähkönen Matti Hallituksen puheenjohtaja Osake 15 492
Paasikivi Annika Hallituksen varapuheenjohtaja Osake 2 707
Büchele Wolfgang Hallituksen jäsen Osake 15 583
Cunningham Shirley Hallituksen jäsen Osake 8 744
Fuhrmann Werner Hallituksen jäsen Osake 4 560
Lappalainen Timo Hallituksen jäsen Osake 15 215
Pullola Kristian Hallituksen jäsen Osake 2 951
Sejersgård Fanø Tina Hallituksen jäsen Osake 1 680

Johtoryhmä

Johtohenkilö Asema Arvo-osuuslaji Omistus
Rosendal Jari Toimitusjohtaja Osake 169 069
Castrén Petri Johtoryhmän jäsen Osake 46 240
Pixton Matthew Johtoryhmän jäsen Osake 25 332
Puputti Esa-Matti Johtoryhmän jäsen Osake 37 131
Salminen Antti Johtoryhmän jäsen Osake 57 916
Salonen Eeva Johtoryhmän jäsen Osake 63 720
Waelput Wido Johtoryhmän jäsen Osake 7 176
Hakkila Jukka Muu johtoon kuuluva henkilö Osake 94 987

Tapahtumahistoria
viimeiset 12 kuukautta

Pvm Johtohenkilö Omistus Arvo-osuuslaji Tapahtuma Muutos +/-
10.5.2022 Büchele Wolfgang Oma Osake Palkkio +1 680
10.5.2022 Cunningham Shirley Oma Osake Palkkio +1 680
10.5.2022 Fuhrmann Werner Oma Osake Palkkio +1 680
10.5.2022 Kähkönen Matti Oma Osake Palkkio +3 696
10.5.2022 Lappalainen Timo Oma Osake Palkkio +2 184
10.5.2022 Paasikivi Annika Oma Osake Palkkio +2 184
10.5.2022 Pullola Kristian Oma Osake Palkkio +1 680
10.5.2022 Sejersgård Fanø Tina Oma Osake Palkkio +1 680
4.3.2022 Castrén Petri Oma Osake Palkkio +8 514
4.3.2022 Hakkila Jukka Oma Osake Palkkio +6 622
4.3.2022 Pixton Matthew Oma Osake Palkkio +6 622
4.3.2022 Poulsen Kim Oma Osake Palkkio +11 825
4.3.2022 Puputti Esa-Matti Oma Osake Palkkio +6 622
4.3.2022 Rosendal Jari Oma Osake Palkkio +18 920
4.3.2022 Salminen Antti Oma Osake Palkkio +11 825
4.3.2022 Salonen Eeva Oma Osake Palkkio +6 622
17.2.2022 Kähkönen Matti Oma Osake Osto +5 000
15.2.2022 Rosendal Jari Oma Osake Osto +5 000
15.2.2022 Paasikivi Jari Oma Osake Osto +16 000
14.2.2022 Rosendal Jari Oma Osake Osto +4 349
23.9.2021 Poulsen Kim Oma Osake Myynti -8 500

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen Kemira Oyj:lle

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia Kemira Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa.

Ilmoitukset on tehtävä Kemira Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä.

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

1. Täytä liiketoimien ilmoittamista koskeva sähköinen lomake

 • Liiketoimien sähköinen asiointipalvelu löytyy Finanssivalvonnan internetsivuilta
 • Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:
  Kemira Oyj:n LEI-koodi: 74370031Y7RK5H88CQ48
  Kemira Oyj:n osakkeiden kaupankäyntitunnus: KEMIRA
  Kemira Oyj:n osakkeiden ISIN-koodi: FI0009004824
  Ilmoitusnumero (notification reference): Muodostuu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)

Täytä sähköinen lomake Finanssivalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen

 • Mikäli olet valtuuttanut Kemiran ilmoittamaan liiketoimesta Finanssivalvonnalle, toimita liiketoimen yksityiskohtaiset tiedot mieluiten excel- tai word-muodossa: insiders(at)kemira.com.

Tiedot lähetetään sähköpostin liitteenä yhtiölle seuraavasti:

Lähetä Finanssipalvelun sähköisestä asiointipalvelusta lataamasi pdf-lomake ja lähetä se sähköpostin liitteenä osoitteeseen insiders(at)kemira.com

Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Kemiralla tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää

Kemira Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ja viimeistään kahden työpäivän kuluessa siitä kun on saanut ilmoituksen.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella internet-sivuillamme: Uutishuone

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa Finanssivalvonnan internet-sivuilta.