11.01.2007 - Lehdistötiedote

Cytecin vesikemikaaliliiketoiminnan myynnin toinen vaihe Kemiralle on vahvistunut

Amerikkalaisen Cytecin vesikemikaali- ja akryyliamidiliiketoiminnan myynnin toinen vaihe Kemiralle on vahvistunut. Kaupan ensimmäisessä vaiheessa lokakuussa 2006 vahvistettiin Cytecin vesikemikaaliliiketoiminnan siirtyminen Kemiralle lukuunottamatta Hollanin Botlekin tuotantolaitosta sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella olevien tytäryhtiöiden omaisuuseriä. Nyt tapahtuneessa toisessa vaiheessa vahvistettiin Botlekin tuotantolaitoksen siirtyminen Kemiralle. Latinalaisessa Amerikassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella olevien omaisuuserien odotetaan siirtyvän Kemiralle vuoden 2007 toisen kvartaalin (Q2) aikana.

Koko kauppahinta on noin 190 miljoonaa euroa sisältäen toisen vaiheen kauppahinnan, joka on noin 16 miljoonaa euroa sekä viimeisen vaiheen kauppahinnan, joka on noin 10 miljoonaa euroa.

Cytecin vesikemikaali- ja akryyliamidiliiketoiminnan vuoden 2006 liikevaihdon arvioidaan nousevan 265 miljoonaan euroon ja yrityksen henkilöstön määrän olevan 480. Yritysostolla arvioidaan olevan Kemiran osakekohtaista tulosta nostava vaikutus vuonna 2007.

”Cytecin vesikemikaali- ja akryyliamidiliiketoiminnan osto on Kemiran kasvustrategian mukainen. Voimme myös laajentaa merkittävästi tuotevalikoimaamme ja vahvistaa maantieteellistä asemaamme päämarkkinoillamme ja tärkeimmissä asiakasryhmissämme”, Kemiran Kemwater-liiketoiminta-alueen johtaja Mats Jungar toteaa.

Kemira on maailman johtava epäorgaanisten saostuskemikaalien toimittaja. Tarjoamme vedenpuhdistus- ja lietteenkäsittelyratkaisuja kunnallisille ja yksityisille vedenpuhdistamoille sekä teollisuuteen. Kaupan myötä Kemiran vesikemikaaliliiketoiminnan liikevaihto tulee kasvamaan lähes 70 prosenttia noin 700 miljoonaan euroon. Kemiran vesikemikaaliliiketoiminnassa työskentelee noin  2 000 henkilöä ja tuotantoa on 30 maassa.
 
Lisätietoja:
Kemira Oyj
Kemwater-liiketoiminta-alue
Mats Jungar, liiketoiminta-alueen johtaja
puh. 010 862 1028, gsm 040 707 4943
Lennart Albertsson, talousjohtaja
puh. + 46 (0) 42 17 14 67, gsm +46 (0) 705 979 883
 
Kemira on kemianyhtiö, jolla on neljä toimialaa: sellu- ja paperikemikaalit, vedenpuhdistuskemikaalit, erikoiskemikaalit sekä maalit. Kemira on toimialoillaan johtava maailmanlaajuinen yhtiö, jonka liiketoiminnoilla on ainutlaatuinen kilpailuasema ja suuri keskinäinen synergia.
Vuonna 2005 Kemiran liikevaihto oli noin 2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 8 000. Kemira on läsnä kaikilla mantereilla, 40 maassa.