15.06.2022 - Lehdistötiedote

Kemira asettaa uuden kunnianhimoisen ilmastotavoitteen ja sitoutuu Science Based Targets ‑aloitteeseen

Kemira Oyj, Lehdistötiedote, 15.6.2022 klo 8.30

Kemira asettaa uuden kunnianhimoisen ilmastotavoitteen ja sitoutuu Science Based Targets ‑aloitteeseen

Kemira, maailman johtava vastuullisia kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö, on asettanut uuden kunnianhimoisen ilmastotavoitteen, jonka avulla yhtiön on tarkoitus vähentää kasvihuonekaasupäästöjään merkittävästi vuoteen 2030 mennessä Science Based Target (SBTi) ‑aloitteen mukaisesti*. Kemira sitoutuu puolittamaan oman toimintansa päästöt (scope 1 ja 2**) vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 lähtötasoon verrattuna. Tavoite tukee ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen eli täyttää tällä hetkellä SBTi:n kunnianhimoisimmat tavoiteasetannan kriteerit.

Kemiran uusi scope 1 ja 2 -päästövähennystavoite eli päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä on merkittävästi kunnianhimoisempi kuin aiempi 30 prosentin vähennystavoite. Lisäksi Kemira sitoutuu asettamaan kvantitatiivisen lyhyen aikavälin tavoitteen scope 3 -päästöille SBTi:n asettamassa määräajassa. Kemira jättää päivitetyt tavoitteet SBTi:lle vahvistettaviksi.

”Ilmastonmuutoksen torjuminen on yksi aikamme tärkeimmistä haasteista. Vastuullisuus on strategiamme avaintekijä ja selkeä edellytys pitkäaikaiselle menestyksellemme. Sitoudumme nyt yhdessä asiakkaidemme, kumppaniemme ja toimittajiemme kanssa entistäkin voimakkaampiin toimiin”, kertoo Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal.

Kemira pitää kiinni pitkän aikavälin tavoitteestaan, joka koskee hiilineutraaliuden saavuttamista scope 1 ja 2 osalta vuoteen 2045 mennessä. Kemira jatkaa sen selvittämistä, miten kvantitatiivisia pitkän aikavälin tavoitteita voitaisiin asettaa myös scope 3 päästöille.

*) Science Based Targets ‑aloite eli SBTi on Carbon Disclosure Project (CDP) ‑hankkeen, YK:n Global Compact ‑aloitteen, World Resources Institute (WRI) ‑järjestön ja Maailman Luonnon Säätiön (WWF) välinen yhteistyöhanke. Se edistää kunnianhimoisia ilmastotoimia auttamalla yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita.

**) Scope 1, 2 ja 3 päästöt on määritelty Greenhouse Gas Protocol. Scope 1 ja 2 koskevat omaan tuotantoon liittyviä päästöjä. Scope 3 sisältää kaikki muut arvoketjun asiaankuuluvat päästöt.

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Rasmus Pinomaa, Director Sustainability
rasmus.pinomaa@kemira.com

Kemira Oyj
Mikko Pohjala, Vice President, Investor Relations

Puh: +358 40 838 0709
mikko.pohjala@kemira.com

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä energiateollisuuteen. Vuonna 2021 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi 

    Takaisin alkuun