09.07.2024 - Lehdistötiedote

Kemira laajentaa kapasiteettia Espanjassa vastatakseen kasvavaan biokaasu- ja fosforin poistosovellusten kysyntään

Kemira Oyj, Lehdistötiedote, 9.7.2024 klo 9.00

Kemira tukee asiakkaidensa kestävyyshankkeita kiertotalousratkaisuiden avulla

Kemira investoi rautakloridin tuotantokapasiteetin laajennukseen Tarragonassa, Espanjassa valmistaakseen erityisiä biokaasun valmistukseen tarkoitettuja tuotteita. Tämän investoinnin myötä Kemira vastaa biokaasutuotteiden kasvavaan kysyntään Euroopassa. Rautakloridi on myös käytetyin saostuskemikaali fosforin poistamisessa jäteveden käsittelyn yhteydessä. Kokonaisinvestoinnin arvo on alle 10 miljoonaa euroa ja uuden kapasiteetin suunnitellaan olevan käytössä vuoden 2026 aikana.

Tuija Pohjolainen-Hiltunen, johtaja Industry & Water segmentti: “Tämä investointi tukee strategiaamme ja tavoitteitamme kasvaa vesisektorilla ja kestävissä ratkaisuissa. Voimme tukea asiakkaitamme heidän kestävyyshankkeissaan näiden biokaasu- ja fosforinpoistoratkaisuiden avulla. Patentoidut ja räätälöidyt biokaasutuotteemme ovat ainutlaatuisia ja niiden avulla voidaan merkittävästi lisätä biokaasun tuotantotehokkuutta.”

Biokaasumarkkina kasvaa nopeasti Euroopassa ja sitä tukevien tuotteiden, kuten Kemiran rautakloridiin perustuvien biokaasutuotteiden, kysynnän kasvun odotetaan seuraavan tätä kehitystä. Kiertotalouden näkökulmasta maakaasun korvaaminen orgaanisesta jätteestä ja maatalouden sivutuotteista tuotetulla biokaasulla/biometaanilla on tärkeää, jotta EU:n kunnianhimoiset tavoitteet tuottaa 35 miljoonaa kuutiometriä biometaania vuoteen 2030 mennessä voisivat toteutua. Fosfori on EU:n kriittisten raaka-aineiden listalla ja sen talteenotto jätevesistä on mahdollista tehokkaan fosforinpoistoteknologian avulla. Talteen otettua fosforia voidaan käyttää maataloudessa lannoitteena.

Kemira tukee biokaasuasiakkaitaan tarjoamalla räätälöityjä tuotteita, jotka toimivat kuten ravintoaineet biologisessa biokaasuprosessissa ja samalla poistavat myrkyllisiä aineita prosessista. Kemiran tuotetarjooma sisältää myös biokaasuprosessiin liittyviä palveluita ja ratkaisuja tuotantokapasiteetin optimointiin ja kulujen minimointiin, ilman uusia investointitarpeita. Biokaasulla voidaan korvata maakaasu ja sitä käytetään muun muassa energian tuotannossa ja ajoneuvojen polttoaineena.

Rautakloridin lisäkapasiteetti palvelee myös fosforinpoiston lisääntynyttä kysyntää. Rautakloridi poistaa fosforia jätevedestä ja vähentää luonnonvesien rehevöitymistä.

Lisätietoja:

Sijoittajat:
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh.  +358 40 838 0709
mikko.pohjala@kemira.com

Media:
Terhi Kivinen, viestintäjohtaja
Puh. +358 40 8484001
terhi.kivinen@kemira.com

 

Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistavista yhtiöstä. Asiakkaitamme ovat muun muassa teollisen ja kunnallisen vedenkäsittelyn sekä massa- ja paperiteollisuuden toimijat. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja palveluihin. Keskitymme vedenkäsittelyyn, uusiutuviin ratkaisuihin sekä digitaalisiin palveluihin. Vuonna 2023 Kemiran liikevaihto oli noin 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

 
 
 
 
Takaisin alkuun