01.07.2024 - Lehdistötiedote

Kemira laajentaa vedenkäsittelytarjontaansa aktiivihiilimarkkinaan ja ostaa Noritin reaktivaatiotoiminnot Iso-Britanniassa

Kemira Oyj, lehdistötiedote, 1.7.2024 klo 10.00

Kemira laajentaa vedenkäsittelytarjontaansa aktiivihiilimarkkinaan ja ostaa Noritin reaktivaatiotoiminnot Iso-Britanniassa

Kemira on allekirjoittanut sopimuksen Noritin reaktivaatioliiketoiminnan ostamisesta Iso-Britanniassa Purton Carbons Limitediltä 28.6.2024. Tämä on Kemiran ensimmäinen askel aktiivihiilimarkkinoilla ja mikroepäpuhtauksien poistossa.

Aktiivihiili on yleisin vedenkäsittelysovelluksissa käytetty teknologia värin, hajun ja mikroepäpuhtauksien, mukaan lukien PFAS-yhdisteiden, poistossa. Mikroepäpuhtauksien poistaminen on tulossa entistä ajankohtaisemmaksi lähivuosina kuluttajien terveyshuolien ja ympäristönsuojelun tarpeen lisääntymisen johdosta. Lisäksi PFAS-yhdisteiden ja mikroepäpuhtauksien poistaminen jätevesistä on huomioitu EU:n päivitetyssä vedenkäsittelysääntelyssä.

Yrityskauppa kattaa uudelleenaktivointilaitoksen Purtonissa, Iso-Britanniassa. Uudelleenaktivointi on menetelmä, jolla regeneroidaan rakeisia tai pellettimuotoisia aktiivihiiliä, mikä mahdollistaa niiden uudelleenkäytön. Reaktivointilaitos tuottaa vihreää reaktivoitua hiiltä juomavesi- ja elintarvikesovelluksiin ja keltaista  reaktivoitua hiiltä muihin kuin elintarvikesovelluksiin. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2024 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Ostetun laitoksen liikevaihto vuonna 2023 oli joitakin miljoonia euroja. Yhdeksän työntekijää siirtyy Kemiralle osana kauppaa.

”PFAS-yhdisteiden ja muiden mikroepäpuhtauksien poisto vedestä on entistä tärkeämpää asiakkaillemme, jotka haluavat noudattaa sääntelyä. Kemiralla on vahva asema Euroopan vedenkäsittelymarkkinoilla, minkä vuoksi Kemiralla on hyvä mahdollisuus tarjota mikroepäpuhtauksien poistoratkaisuja laajalle asiakaskunnalleen ja hyötyä vedenpuhdistuskemikaalien kasvavasta kysynnästä, ”sanoo Tuija Pohjolainen-Hiltunen, johtaja Industry & Water -segmentti, Kemira.

Lisätietoja:
Kemira Oyj

Sijoittajayhteydet:
Mikko Pohjala, Vice President, Investor Relations
Tel.  +358 40 838 0709
mikko.pohjala@kemira.com

Mediayhteydet:
Terhi Kivinen, Chief Communications Officer
Tel. +358 40 8484001
terhi.kivinen@kemira.com

Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistavista yhtiöstä. Asiakkaitamme ovat muun muassa teollisen ja kunnallisen vedenkäsittelyn sekä massa- ja paperiteollisuuden toimijat. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja palveluihin. Keskitymme vedenkäsittelyyn, uusiutuviin ratkaisuihin sekä digitaalisiin palveluihin. Vuonna 2023 Kemiran liikevaihto oli noin 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

Takaisin alkuun