16.01.2007 - Lehdistötiedote

Kemira laajentaa vesikemikaaliliiketoimintaansa Brasiliassa

 
Kemira Water Solutions Brasil Ltda on allekirjoittanut sopimuksen Dalquim Industria e Comercio Ltda:n omistamien kahden yhtiön ostamisesta. Yhtiöt valmistavat vedenpuhdistuksessa käytettäviä epäorgaanisia saostuskemikaaleja. Dalquim on yksi johtavista alumiinipohjaisten epäorgaanisten saostuskemikaalien valmistajista Etelä-Brasiliassa. Ostettavien yhtiöiden liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa. Kauppa vaatii toteutuakseen kilpailuviranomaisten hyväksynnän ja muiden kaupan ehtojen täyttymisen.
 
Ostettavat yritykset sijaitsevat Etelä-Brasiliassa ja niillä on kaksi tuotantoyksikköä. Asiakaskunta koostuu pääosin paperiteollisuudesta ja kunnista. Paperiteollisuuden kasvavien tarpeiden lisäksi yhtiö keskittyy kunnalliseen juoma- ja jätevedenpuhdistukseen eteläisen Brasilian osavaltioissa.
 
Kauppa tukee erittäin hyvin Kemiran tavoitetta lisätä keskinäistä synergiaa ja vahvistaa asemaansa maailman johtavana sellu-, paperi- ja vedenpuhdistuskemikaalien toimittajana kehittyvillä markkinoilla.
 
Kemiran omistama Kemwater Brasil S.A. valmistaa vedenpuhdistuskemikaaleja Bahian alueella Pohjois- ja Itä-Brasiliassa sekä Sao Paulossa. Kemwater Brasil S.A.:n liikevaihto on noin 11 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Kemira laajentaa merkittävästi nykyistä tuotevalikoimaansa Brasiliassa ja saa vahvan maantieteellisen aseman eteläisen Brasilian markkinoilla.
 
Kemira on maailman johtava epäorgaanisten saostuskemikaalien toimittaja ja kolmanneksi suurin polymeerien toimittaja. Tarjoamme vedenpuhdistus- ja lietteenkäsittelyratkaisuja kunnallisille ja yksityisille vedenpuhdistamoille sekä teollisuuteen. Kemiran vesikemikaaliliiketoiminnan liikevaihto on noin 700 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 2 000 henkilöä. Vesikemikaaliliiketoimintaa on noin 30 maassa.
 
Lisätietoja:
 
Kemira Oyj
Kemwater-liiketoiminta-alue
 
Mats Jungar, liiketoiminta-alueen johtaja
puh. 010 862 1028, gsm 040 707 4943

Johtaja Gunnar Smith, Kemwater Overseas
puh. +46-737 191 665, gsm  +46 (0) 737 19 11 65
 
Johtaja Fred Schuurman, Kemwater Brasil S.A.
Puh. +55 (11) 4393-4707, gsm +55(11) 9429-3847
 
 
 
Kemira on kemianyhtiö, jolla on neljä toimialaa: sellu- ja paperikemikaalit, vedenpuhdistuskemikaalit, erikoiskemikaalit sekä maalit. Kemira on toimialoillaan johtava maailmanlaajuinen yhtiö, jonka liiketoiminnoilla on ainutlaatuinen kilpailuasema ja suuri keskinäinen synergia.
 
Vuonna 2005 Kemiran liikevaihto oli noin 2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 8 000. Kemira on läsnä kaikilla mantereilla, 40 maassa.