20.05.2021 - Lehdistötiedote

Kemira lisää kapasiteettia Aasian ja Tyynenmeren alueella paperi- ja kartonkiteollisuuden tukemiseksi

Kemira lisää kapasiteettia Aasian ja Tyynenmeren alueella ja avaa uuden retentio- ja vedenkäsittelypolymeereja valmistavan tuotantolaitoksen Ulsanissa, Etelä-Koreassa. Lisäksi Kemira ilmoittaa aloittaneensa suunnittelun uuden liima-aineiden tuotantolinjan avaamiseksi tehtaalleen Nanjingissa, Kiinassa. Nämä investoinnit ovat osa Kemiran kasvustrategiaa ja korostavat Kemiran vahvaa sitoutumista paperi- ja kartonkiteollisuuden asiakkaisiin ja tukevat myös Kemiran vedenkäsittelyliiketoiminnan kasvua Aasian ja Tyynenmeren (APAC) alueella.  

Kemira on avannut uuden polymeeritehtaan Ulsanissa Etelä-Koreassa toukokuussa 2021. Tuotantolaitos valmistaa korkealaatuisia polyakryyliamidituotteita pääasiassa paperin ja kartongin valmistuksessa tarvittaviin retentio- ja vedenpoistosovelluksiin. Tehdasinvestointi on Kemiran ja Yongsan Chemicalsin yhteisyritys.  

Paperi- ja kartonkiteollisuus kasvaa tällä hetkellä nopeimmin APAC-alueella, erityisesti kuluttajakäyttöön tarkoitetuissa pakkaus- ja kartonkilaaduissa. Suurin osa uudesta paperintuotantokapasiteetista globaaleilla markkinoilla rakennetaan Kiinaan, muualle Aasiaan ja Tyynenmeren alueelle. Kemiran uusi tuotantokapasiteetti vahvistaa sekä Kemiran paikallista että globaalia korkealaatuisten polyakryyliamidituotteiden tuotantoketjua ja tukee Kemiran molempien liiketoimintasegmenttien (Pulp & Paper ja Industry & Water) toimintaa kasvavilla Aasian ja Tyynenmeren markkinoilla.  

“Ulsanin tehtaan korkeatasoinen ja viimeisimmän teknologian mukainen tuotantoprosessi rakentuu Kemiran vuosikymmenien kokemukselle ja varmistaa tuotteiden korkean ja tasaisen laadun sekä tuotteiden toimivuuden. Tehdas on integroitu taaksepäin keskeisiin raaka-aineisiin, mikä takaa kustannustehokkaan valmistusprosessin. Projekti eteni aikataulussa haastavista olosuhteista huolimatta, turvallisesti ja hyvässä yhteistyössä kumppanimme kanssa,” sanoo Maria Sederholm, Kemiran Pulp & Paper-segmentin globaalien polymeerituotelinjojen johtaja.   

Kemira on lisäksi aloittanut teknisen esisuunnittelun mittavasta investoinnista ASA-liima-aineiden tuotantokapasiteetin lisäämiseksi tuotantotoimipaikallaan Nanjingissa, Jiangsun maakunnassa, Kiinassa. ASA-liima-aineita (alkenyl succinic anhydride) käytetään paperin ja kartongin hydrofobointiin, eli nesteen imeytymisen estämiseen esimerkiksi pakkausmateriaaleissa. Kemira on liima-aineiden johtava valmistaja ja toimittaja Aasiassa ja Nanjing on maailman suurin ASA-tuotantolaitos. Kemiran tuotantoa Nanjingissa on laajennettu tehtaan perustamisesta vuodesta 2014 lähtien.  

“Investointi kolmanteen tuotantolinjaan modernissa ja pitkälle automatisoidussa Nanjingin tehtaassa vahvistaa johtavaa asemaamme ja varmistaa, että voimme entistäkin paremmin vastata korkealaatuisten liima-aineiden kasvavaan kysyntään. ASA on kustannustehokkain liima-aine esimerkiksi pakkauskartonkisovelluksiin. Suunnitellun investoinnin valmistuminen kestää noin kaksi vuotta sen jälkeen kun tekninen esisuunnittelu on valmis”, kertoo Alexander Wahl, Kemiran Pulp & Paper -segmentin globaalin liima-ainetuotelinjan johtaja.

 

Lisätietoja:

Antti Matula
Johtaja, globaalit tuotelinjat ja liiketoiminnankehitys, Pulp & Paper -segmentti
Puh. +358 50570357
antti.matula@kemira.com

Nichlas Kavander
Johtaja, Aasian toiminnot, Pulp & Paper -segmentti
Puh. +86 2180214811
nichlas.kavander@kemira.com

 

Kemira

on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. 

www.kemira.fi