14.01.2019 - Lehdistötiedote

Kemira mukaan yhteisyritykseen Etelä-Koreassa

Kemira Oyj
Lehdistötiedote
14.1.2019 klo 8.00


Kemira mukaan yhteisyritykseen Etelä-Koreassa


Kemira on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se muodostaa yhteisyrityksen toisen kemian alan yrityksen Yongsan Chemicalsin kanssa Etelä-Koreassa. Yhteisyrityksen nimeksi tulee Kemira Yongsan Chemicals Co., Ltd (NewCo).

Sopimuksella Kemira vahvistaa toimintaansa ja kannattavaa kasvuaan Aasian ja Tyynenmeren alueella. NewCon tuotanto tulee keskittymään kuivan polyakryyliamidin (DPAM), kationisen monomeerin Q9 (AMD) ja muiden pakkausmateriaalien ja paperin tuotannossa sekä jätevesien käsittelyssä ja lietteen kuivatuksessa käytettävien imeytys- ja kuivatuskemikaalien valmistukseen.

NewCon myötä Kemira toimittaa asiakkailleen ensiluokkaisia DPAM-tuotteita. Taaksepäin suuntautuvalla integraatiolla mukaan on nyt tuotu myös laadukkaiden AMD-kemikaalien tuotanto. Tällä varmistetaan kestävä ja kustannustehokas valmistuskapasiteetti, joka täyttää asiakkaiden tarpeet ja vaatimukset. Uusi kapasiteetti vastaa Kemiran kuivien polymeerien kasvavaan kysyntään maailmanlaajuisesti.

”Yhteisyritys vauhdittaa strategiaamme ja vahvistaa asemaamme johtavana globaalina polymeerien tuottajana. Se tukee Kemiran kasvua erityisesti Aasian ja Tyynenmeren alueella kasvattamalla ja turvaamalla polymeerien tuotantokapasiteettia ja lisäämällä toimitusvalmiuttamme globaaleille asiakkaillemme”, sanoo Pulp & Paper -segmentin Aasian ja Tyynenmeren alueen johtaja Nichlas Kavander.

Kemira investoi yhteisyritykseen useita miljoonia euroja, ja sillä tulee olemaan yrityksestä 35 %:n vähemmistöosuus.

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Nichlas Kavander, Senior Vice President, Commercial, Pulp & Paper, Aasian ja Tyynenmeren alue
Puh. +86 185 2131 9966

Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 552 8907

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme tuotteiden laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2017 Kemiran liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 4 732. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.kemira.com