30.04.2010 - Lehdistötiedote

Kemira myy Kokkolan rikkihappotehtaan Boliden Kokkola Oy:lle

Kemira Oyj

Lehdistötiedote

30.4.2010 klo 9.40

 

Kemira myy Kokkolan rikkihappotehtaan Boliden Kokkola Oy:lle. Liiketoiminta ja noin 20 henkilöä siirtyy Boliden Kokkola Oy:lle 1.5.2010. Kemira jatkaa Kokkolassa kemikaalien varastointi- ja lastaustoimintoja palvellen myös Bolideniä.

 

Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta kummankaan osapuolen taloudelliseen tulokseen ja osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta.

 

– Kemira keskittyy strategiansa mukaisesti kehittämään tuotteita ja ratkaisuja vesi-intensiivisille teollisuuden aloille, kuten sellu- ja paperiteollisuuteen, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä kunnalliseen ja muuhun teolliseen vedenkäsittelyyn. Suomessa rikkihappo on meille jatkossa yksi tärkeä raaka-aine, Paper-segmentin johtaja Petri Helsky toteaa.

 

Boliden saa kaupan myötä haltuunsa Kokkolassa koko rikin jalostusketjun. Sinkkituotannossa syntyy sivuvirtana rikkidioksidia, joka jalostetaan rikkihapoksi useiden eri teollisuuden alojen tarpeisiin.  Tähän saakka Boliden Kokkola on myynyt rikkidioksidikaasun Kemiralle, joka on jalostanut kaasun rikkihapoksi. Kokkolan rikkihappotehtaan tuotantokapasiteetti on noin 300 000 tonnia vuodessa.

 

Lisätietoja:

 

Kemira Oyj

Johtaja Jarmo Savolainen

Asiakassegmentti Pulp

Gsm 040 559 6710

 

 

 

 

Kemira on kansainvälinen kemian yhtiö, jonka liikevaihto on noin 2 miljardia euroa. Sen keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja, joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran visiona on olla johtava vesikemian yhtiö.

www.kemira.com

www.vesijalanjalki.fi