09.12.2013 - Lehdistötiedote

Kemira myy Tanskan jakeluliiketoiminnan Brenntagille

Kemira Oyj
Lehdistötiedote
9.12.2013 klo 11.00 (CET+1)

Kemira on allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaan Kemira myy Brenntag Groupille suolahapon, rikkihapon ja natriumhydroksidin (kaustinen sooda) jakeluliiketoiminnan Tanskassa. Kauppaan kuuluu jakeluliiketoiminta sekä tietyt omaisuuserät Kööpenhaminassa. Jakeluliiketoiminta kuuluu tällä hetkellä Kemiran Municipal & Industrial -segmenttiin. Myydyn liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 2012 noin 15 miljoonaa euroa ja kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vuonna 2014. 

”Tanskan jakeluliiketoiminnan myynti on hyvin linjassa aiemmin tänä vuonna esitellyn terävöitetyn strategian kanssa. Myyty liiketoiminta ei kuulu Municipal & Industrial -segmentin fokusalueeseen ja kaupalla tulee olemaan positiivinen vaikutus segmentin liikevoittoprosenttiin. Brenntag kumppaninamme Tanska on yhä tärkeä markkina-alue Kemiran vedenkäsittelyn ratkaisuille,” sanoo Frank Wegener, Municipal & Industrial -segmentin johtaja.

Torsten Walz, Brenntag Denmarkin toimitusjohtaja, sanoo: ”Tämä yrityskauppa vahvistaa ja laajentaa tuoteportfoliotamme teollisuuskemikaaleissa. Asiakkaamme hyötyvät laajemmasta tuoteportfoliosta, lisäinvestoinneista infrastruktuuriimme sekä uusista pitkäaikaisista ja strategisista toimittajasuhteista.”

Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Kemiran taloudelliseen tulokseen. Osapuolet ovat sopineet, ettei muita taloudellisia tietoja julkisteta.

Lisätietoja:


Kemira Oyj
Frank Wegener, Municipal & Industrial -segmentin johtaja
Puh. +49 171 588 8107

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2012 Kemiran liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 900. Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi