30.04.2020 - Pörssitiedote

Kemira on saanut riittävän äänten enemmistön yhtiökokousehdotusten läpimenoa varten 5.5.2020 pidettävään yhtiökokoukseen

Kemira Oyj
Pörssitiedote
30.4.2020 klo 14.00

Kemira on saanut riittävän äänten enemmistön yhtiökokousehdotusten läpimenoa varten 5.5.2020 pidettävään yhtiökokoukseen

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 5.5.2020 kello 10.00 Hotelli Kämpin Symposion-kokoustilassa, Kluuvikatu 4B, Helsinki. Kokouksessa noudatetaan COVID-19 pandemiaan liittyviä erityisjärjestelyjä. Kemira noudattaa Suomen viranomaismääräyksiä ja kokous voidaan järjestää vain, mikäli kokouksen osallistujamäärä kokouspaikalla on niin vähäinen, että se viranomaismääräyksiä noudatetaan.

Yhtiökokouksen päätöksenteon turvaamiseksi ja kokouksen keston lyhentämiseksi, Kemira Oyj vahvistaa, että se on saanut annettujen valtakirjojen ja äänestysohjeiden perusteella riittävän äänten enemmistön varsinaisen yhtiökokouksen 5.5.2020 asialistalla olevien päätösehdotusten tueksi. Päätösehdotuksien puolesta äänestävien osakkeenomistajien edustamien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on yli kaksi kolmasosaa Kemira Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneista äänistä. Näin ollen päätökset yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista voidaan tehdä kokouksessa ehdotusten mukaisesti.

COVID-19-pandemian vuoksi varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneita osakkeenomistajia kehotetaan vahvasti seuraamaan varsinaista yhtiökokousta etänä suoran verkkolähetyksen välityksellä. Osakkeenomistajaa, joka päättää seurata kokousta suoran verkkolähetyksen välityksellä, ei kirjata osallistujaksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kyseisten osakkeenomistajien ei myöskään ole mahdollista esittää kokouksessa kysymyksiä tai osallistua mahdollisiin äänestyksiin. Osakkeenomistajat voivat kuitenkin toimittaa esityslistan asioihin liittyviä kysymyksiä 4.5.2020 kello 16:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen legal@kemira.com.

Osakkeenomistajan, joka haluaa seurata varsinaista yhtiökokousta etänä suoran verkkolähetyksen välityksellä, tulee tilata kokouksen suoran verkkolähetyksen linkki. Linkin tilaamiseen osakkeenomistajat tarvitsevat mobiilivarmenteen tai suomalaisen pankin myöntämät pankkitunnukset. Linkin voi tilata seuraavalla tilauslomakkeella: linkki tilauslomakkeeseen

Linkki tilauslomakkeeseen on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.kemira.fi > konserni > sijoittajat > hallinto > yhtiökokous > yhtiökokous 2020.

Lisätietoja 

Kemira Oyj
Jukka Hakkila, lakiasiainjohtaja
Puh. 040 544 2303  

Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh.  040 838 0709

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi