09.08.2019 - Lehdistötiedote

Kemira Operon, Aquazone ja Suomen Ekolannoite yhdistyvät Operon Groupiksi

Kemira Oyj, Lehdistötiedote 9.8.2019 klo 9.30

Kemira Operon, Aquazone ja Suomen Ekolannoite yhdistyvät Operon Groupiksi

Kemira myy vedenkäsittelylaitosten operointipalveluita tarjoavan Kemira Operonin (”Operon”) koko osakekannan perustettavalle Operon Group -nimiselle yhtiölle. Tämän kaupan yhteydessä Operon Group ostaa myös Aquazonen ja Suomen Ekolannoitteen, jotka muodostavat yhdessä uuden yhtiön. Pikespo Invest on uuden yhtiön lead-sijoittaja, ja Kemira omistaa perustettavasta yhtiöstä 10 %.

Operon Group aloittaa toimintansa 9.8.2019 ja työllistää alkuvaiheessa noin 35 henkilöä. Yhtiön liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa. Operon Group tarjoaa yhdyskunnille ja teollisuudelle operointi- ja kunnossapitopalveluita. Palvelutarjoomaan kuuluvat muun muassa lietteen käsittely ja kierrätys sekä vesilaitosten teknologian ja prosessien suunnittelu ja toteutus.

”Kemira keskittyy vesikemian tuotteisiin ja sovelluksiin, jotka parantavat asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta. Operon on vahva osaaja vedenkäsittelylaitosten operoinnissa ja on hienoa, että se voi jatkaa toimintansa kehittämistä yhdessä Aquazonen ja Suomen Ekolannoitteen kanssa muodostettavan Operon Groupin alla”, sanoo Antti Salminen, Kemiran Industry & Water -segmentin johtaja.

”Operon Groupissa yhdistyvät kolmen yhtiön eri osaamisalueet ja toisiaan täydentävät veden- ja lietteenkäsittelyn palvelut ja teknologiat. Palvelut kattavat laajasti teollisuuden ja kuntien veden- ja lietteenkäsittelyyn liittyvät tarpeet: projektitoimitukset, vedenkäsittelyn ulkoistuksen ja lietteen kiertotalousratkaisut”, sanoo Operon Groupin toimitusjohtaja Mikko Laitinen.

”Jatkossa voimme tarjota asiakkaillemme entistä kattavammin veden- ja lietteenkäsittelyn palveluita ja pystymme kehittämään uusia digitaalisia vedenkäsittelyn optimointiratkaisuja sekä kotimaan markkinoille että vientiin”, sanoo Operon Groupin myyntijohtaja Jyri Koivisto.

Kauppa on osa Kemiran keskittymistä ydinliiketoimintoihin ja sillä ei ole merkittävää vaikutusta Kemiran taloudelliseen tulokseen. Osapuolet ovat sopineet, ettei muita taloudellisia tietoja julkisteta.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja, Kemira Oyj
Puh.  040 552 8907

Mikko Laitinen, toimitusjohtaja, Operon Group Oy
Puh. 040 761 3727

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 915. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

Operon Group on jätevedenkäsittelyn edelläkävijä, joka tarjoaa kunnille ja teollisuudelle operointi- ja kunnossapitopalveluita, lietteen käsittelyä ja kierrätystä sekä vesilaitosten teknologian ja prosessien toimittamisen. Aquazone Oy:sta, Kemira Operon Oy:sta ja Suomen Ekolannoite Oy:sta muodostettu Operon Group yhdistää 30 vuoden vesialan osaamisen koko prosessin kattavaksi palvelutarjonnaksi. Operon Groupin liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä 35.
www.operongroup.fi