20.09.2013 - Lehdistötiedote

Kemira ostaa kanadalaisen Soto Industries Inc:in

Kemira Oyj
Lehdistötiedote
20.9.2013, klo 15.00 (CET+1)


Kemira on allekirjoittanut sopimuksen yksityisomisteisen Soto Industries Inc:in ostamisesta. Soto toimittaa erikoiskemikaaleja ja palveluita sellu- ja paperiteollisuudelle. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vancouverissa, Kanadassa.

Soto toimittaa laajan valikoiman erikoiskemikaaleja, mukaan lukien saostumanhallinta, silikonit ja öljypohjaiset vaahdonestoaineet ja polymeerit, joita käytetään vihreälipeän selkeytyksessä sekä sellun ja paperin valmistukseen liittyvässä jätevedenpuhdistuksessa.

”Yrityskauppa kiihdyttää strategiamme toteuttamista ja vahvistaa asemaamme johtavana toimittajana Pohjois-Amerikan sellu- ja paperiteollisuudelle. Lisäksi se tukee Kemiran tavoitetta saavuttaa markkinoiden keskiarvoa korkeampi kasvu kehittyneillä markkinoilla. Sen lisäksi, että yrityskauppa tukee strategiaamme, yrityskaupan odotetaan myös tuovan synergiaetuja raaka-aine-, logistiikka- ja kiinteiden kustannussäästöjen kautta”, kertoo Billy Ford, Senior Vice President, Paper-segmentti (Pohjois-Amerikka).


Yrityskaupalla ei ole merkittävää taloudellista vaikutusta. Yrityskaupan osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkisteta.

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Billy Ford, Senior Vice President, Paper-segmentti (Pohjois-Amerikka)
Puh. +1 770 436 1542


Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2012 Kemiran liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 900. Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi