24.11.2009 - Pörssitiedote

Kemira Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Kemira Oyj
Pörssitiedote
24.11.2009 klo 9.30
 
Kemira Oyj on 23.11.2009 vastaanottanut seuraavan ilmoituksen:
 
ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS
 
1 Osakkeiden liikkeeseenlaskija
 
Kemira Oyj, yritys- ja yhteisötunnus 0109823-0
 
2 Ilmoitusvelvollinen osakkeenomistaja
 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (jäljempänä ”Varma”).
 
Tunnistetiedot:
 •          yritys- ja yhteisötunnus: 0533297-9
 •          osoite: Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki
 •  
  3 Ilmoituksen peruste:
   
  Kemira Oyj:n hallituksen päätös 23.11.2009 merkintäetuoikeusannin toteuttamisesta ja siihen liittyvä Varman 28.10.2009 allekirjoittama ja samana päivänä julkistettu merkintäsitoumus ja merkintätakaus.
   
  4 Liputusraja, joka ylittyy, mikäli merkintäetuoikeusanti sekä Varman merkintäsitoumus ja merkintätakaus toteutuvat täysimääräisesti
   
  Varman osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylittää 1/10.
   
  5 Varman olemassa oleva omistus
   
  Varmalla on vain suoraa omistusta seuraavasti:
   
  ISIN-koodi
  Osakkeiden lukumäärä
  %
  osakkeista
  Ääniosuuksien
  lukumäärä
  %
  Äänimäärästä
  FI0009004824
  12 148 669
  9,72 %
  12 148 669
  9,72 %
   
  Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja siihen liittyvään äänimäärään eli 125.045.000 osakkeeseen ja ääneen.
   
  6 Varman omistus, mikäli merkintäetuoikeusanti sekä Varman merkintäsitoumus ja merkintätakaus toteutuvat täysimääräisesti
   
  7 Uudet osakkeet ja äänet
   
  Jos Varman merkintäsitoumus ja merkintätakaus toteutuvat täysimääräisesti, Varmalle tulee lisää 4.508.937 osaketta ja ääntä.
   
   
  7.1 Uusi omistus
   
  Osakkeiden lukumäärä
  %
  osakkeista
  Ääniosuuksien
  lukumäärä
  %
  äänimäärästä
  16.657.606
  10,72 %
  16.657.606
  10,72 %
   
  Osuudet on laskettu suhteessa niihin osake- ja äänimääriin, jotka yhtiössä on merkintäetuoikeusannin jälkeen, mikäli se toteutuu täysimääräisesti eli 155.342.557 osakkeeseen ja ääneen.
   
  Helsingissä 23. päivänä marraskuuta 2009
   
  KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA
   
   
  Helsingissä 24. marraskuuta 2009
   
  Kemira Oyj
  Sijoittajasuhdepäällikkö Päivi Antola
   
  Lisätietoja:
   
  CFO Jyrki Mäki-Kala
  Puh. 010 86 21589
   
  Sijoittajasuhdepäällikkö Päivi Antola
  Puh. 010 86 21140
   
   
   
  Kemira on kansainvälinen kemian yhtiö, jonka liikevaihto on 2,8 miljardia euroa. Sen keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja, joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran visiona on olla johtava vesikemian yhtiö. Kemiran maaliliiketoiminnasta vastaavan Tikkurilan tavoitteena on olla markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa sekä tietyissä puu- ja metalliteollisuusmaaleissa valituilla markkinoilla.
  Takaisin alkuun