29.12.2009 - Pörssitiedote

Kemira Oyj: Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Kemira Oyj
Pörssitiedote
29.12.2009 klo 17.30

Kemira Oyj on 29.12.2009 vastaanottanut seuraavan ilmoituksen:

 

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN LIPUTUSILMOITUS

 

1 Kohdeyhtiö

 

Kemira Oyj, yritys- ja yhteisötunnus 0109823-0

 

2 Ilmoitusvelvollinen osakkeenomistaja

 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (jäljempänä ”Varma”).

 

Tunnistetiedot:

·         yritys- ja yhteisötunnus: 0533297-9

·         osoite: Salmisaarenranta 11, 00180 Helsinki

 

3 Ilmoituksen peruste:

 

Varma on 23.11.2009 liputtanut, että mikäli Kemira Oyj:n (jäljempänä ”Kemira”) 23.11.2009 julkistama merkintäoikeusanti sekä Varman siihen liittyvä merkintäsitoumus ja -takaus toteutuvat täysimääräisesti, niin Varmalle tulee lisää 4.508.937 osaketta ja ääntä, jolloin Varman osuus osakkeista ja äänistä nousee yli 1/10 liputusrajan eli 10,72 %:iin laskettuna siitä osake- ja äänimäärästä, joka Kemirassa on merkintäoikeusannin toteutumisen jälkeen, mikäli se toteutuu täysimääräisesti eli laskettuna osake- ja äänimäärästä 155.342.557.

 

Kemira on tänään 29.12.2009 julkistanut merkintäetuoikeusannin lopullisen tuloksen.

 

4 Varman omistus ennen annin toteutumista

 

Varmalla on ennen annin toteutumista vain suoraa omistusta seuraavasti:

 

Osakkeiden lukumäärä

%

osakkeista

Ääni-osuuksien

lukumäärä

%

ääni-määrästä

12 148 669

9,72 %

12 148 669

9,72 %

 

Osuudet on laskettu suhteessa kaupparekisteriin merkittyyn osakemäärään ja siihen liittyvään äänimäärään eli 125.045.000 osakkeeseen ja ääneen.

 

5 Varman omistus annin toteutumisen jälkeen

 

5.1  Varmalle annissa tulleet uudet osakkeet ja äänet

 

Varma merkitsi merkintäoikeuksiensa perusteella 3.037.167 uutta Kemiran osaketta. Merkintätakaus ei tullut käytettäväksi.

 

5.2    Varman omistus annin toteutumisen jälkeen

 

Varmalla on annin toteutumisen jälkeen vain suoraa omistusta seuraavasti:

 

Osakkeiden lukumäärä

%

osakkeista

Ääni-osuuksien

lukumäärä

%

ääni-määrästä

15 185 836

9,78 %

15 185 836

9,78 %

 

Osuudet on laskettu suhteessa niihin osake- ja äänimääriin, jotka yhtiössä on merkintäetuoikeusannin toteutumisen jälkeen eli suhteessa 155.342.557 osakkeeseen ja ääneen.

 

Helsingissä, 29. päivänä joulukuuta 2009

 

KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA

 

 

 

 

Kemira Oyj

Sijoittajasuhdepäällikkö Päivi Antola

 

Lisätietoja:

 

CFO Jyrki Mäki-Kala

Puh. 010 86 21589

 

Sijoittajasuhdepäällikkö Päivi Antola

Puh. 010 86 21140

 

 

 

Kemira on kansainvälinen kemian yhtiö, jonka liikevaihto on 2,8 miljardia euroa. Sen keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja, joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran visiona on olla johtava vesikemian yhtiö. Kemiran maaliliiketoiminnasta vastaavan Tikkurilan tavoitteena on olla markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa sekä tietyissä puu- ja metalliteollisuusmaaleissa valituilla markkinoilla.

 

www.kemira.fi

Takaisin alkuun