21.07.2017 - Pörssitiedote

Kemira Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Kemira Oyj
Pörssitiedote
21.7.2017 klo 11.00

Kemira Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Kemira Oyj on 21.7.2017 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus alitti viiden prosentin rajan Kemira Oyj:n osakepääomasta 20.7.2017 ja oli 7 654 836, mikä vastaa 4,93 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Kemiran osakepääoma koostuu yhteensä 155 342 557 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

Lisätietoja


Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh.  010 862 1255

 

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2016 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 800. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

 

Takaisin alkuun