11.03.2010 - Pörssitiedote

Kemira Oyj: Hallituksen ehdottamaan Tikkurila Oyj:n osakkeina jaettavaan osakeosinkoon ja osakkeiden listaamiseen liittyvä listalleottoesite julkaistu

Kemira Oyj
Pörssitiedote
11.3.2010 klo 9.00 (CET +1)

Kemira Oyj:n hallitus ehdotti 8.2.2010 Kemiran 16.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kemira jakaa osakkeenomistajilleen osinkona yhteensä 37 933 097 Tikkurila Oyj:n (”Tikkurila”) osaketta (”Osakkeet”). Tikkurila Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö ja Kemiran kokonaan omistama tytäryhtiö. Finanssivalvonta on 10.3.2010 hyväksynyt listalleottoesitteen liittyen Osakeosinkoon ja Osakkeiden ottamiseen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalla.

Listalleottoesite on saatavilla 11.3.2010 alkaen internetissä osoitteessa www.tikkurilagroup.com/fi ja arviolta 12.3.2010 alkaen Kemiran tiloissa osoitteessa Porkkalankatu 3, 00180 Helsinki, Tikkurilan tiloissa osoitteessa Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, SEB Enskildan toimipisteessä osoitteessa Unioninkatu 30, 00100 Helsinki ja Helsingin Pörssin vastaanotossa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki.

Hallituksen yhtiökokoukselle ehdottamassa osakeosingon jaossa jokainen neljä (4) Kemiran osaketta oikeuttaa Kemiran osakkeenomistajan saamaan yhden (1) Osakkeen osinkona (”Osakeosinko”). Tällaisia Osakkeita odotetaan jaettavan niille osakkeenomistajille, jotka ovat merkittyinä Kemiran osakkeenomistajiksi (tai hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajiksi) täsmäytyspäivänä 19.3.2010. Osakkeet merkitään osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 26.3.2010. Tikkurilan osakkeiden määrä, johon osakkeenomistaja on oikeutettu, lasketaan arvo-osuustileittäin. Oikeudet Osakkeiden murto-osiin korvataan rahassa ja tilitetään osakkeenomistajille arviolta 30.3.2010.

Osakeosinko vähentää Kemiran omistusosuutta ja äänivaltaa Tikkurilan Osakkeista ja Osakkeiden tuottamasta äänivallasta noin 14 prosenttiin.

Tikkurila tulee hakemaan Osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n (”Helsingin Pörssi”) pörssilistalla. Kaupankäynnin Osakkeilla Helsingin Pörssin pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta 26.3.2010. Tikkurilan osakepääoma on 35 000 000 euroa ja Osakkeiden kokonaismäärä 44 108 252. Tikkurilan Osakkeet liitettiin arvo-osuusjärjestelmään 17.2.2010.

Kemira Oyj
Sijoittajasuhdepäällikkö Päivi Antola

Lisätietoja:

Sijoittajasuhdepäällikkö Päivi Antola
Puh. 010 862 1140

Kemira on kansainvälinen kemian yhtiö, jonka liikevaihto on 2,5 miljardia euroa. Sen keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja, joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran visiona on olla johtava vesikemian yhtiö. Kemiran maaliliiketoiminnasta vastaavan Tikkurilan tavoitteena on olla markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa sekä tietyissä puu- ja metalliteollisuusmaaleissa valituilla markkinoilla.

http://www.kemira.fi/
http://www.vesijalanjalki.fi/

TÄRKEÄÄ

Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän tiedotteen levittämiselle ja osakeosingolle. Tämä tiedote ei ole osakkeiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa kenellekään henkilölle, jolle sellaisen tarjouksen tekeminen siinä maassa on laitonta. Osakeosingon rekisteröimiseksi tai Tikkurilan osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Tämän tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden tulee hankkia asianmukaiset tiedot tällaisista rajoituksista ja noudattaa niitä. Osinkona jaettavia osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai ellei sellaista rekisteröintiä vaadita.

SEB Enskilda toimii ainoastaan Kemiran ja Tikkurilan eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeosingon yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). SEB Enskilda ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Kemiralle ja Tikkurilalle, eikä se anna osakeosinkoon tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun transaktioon tai järjestelyyn liittyviä neuvoja. SEB Enskilda ei hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisällöstä eikä se anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, mukaan lukien sen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuuden osalta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. SEB Enskilda ei ota mitään vastuuta tiedotteen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja tämän mukaisesti, se ei ota vastuuta, sovellettavan lain sallimissa rajoissa, joka sillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta.