17.01.2023 - Pörssitiedote

Kemira Oyj: Impax Asset Management Group plc:n osakeomistus Kemirasta on laskenut 4,99 prosenttiin

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 17.1.2023 klo 19.00

Kemira Oyj: Impax Asset Management Group plc:n osakeomistus Kemirasta on laskenut 4,99 prosenttiin

Tämä on arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus. Kemira Oyj on 17.1.2023 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen.

Impax Asset Management Group plc:n välillinen osakeomistus on 16.1.2023 laskenut 4,99 %:iin Kemira Oyj:n osakepääomasta ja on 7 762 492 osaketta, mikä vastaa 4,99 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Kemiran osakepääoma koostuu yhteensä 155 342 557 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

Impax Asset Management Group plc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

4,99 %

4,99 %

155,342,557

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

5,00 %

5,00 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009004824

 

7 762 492

 

4,99 %

A YHTEENSÄ

7 762 492

4,99 %

 B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitus-välineen luonne

Eräpäivä

Toteutus-aika

Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

 

 

B YHTEENSÄ

0

 

 

Tiedot määräysvaltayhteisöistä, joiden kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan: 
 

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

%-osuus osakkeista
ja äänistä
rahoitusvälineiden
kautta

Molemmat yhteensä

Impax Asset Management Group plc

 

 

 

Impax Asset Management Limited

4,99 %

 

4,99 %

 

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
040
 838 0709

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä energiateollisuuteen. Vuonna 2021 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

    Takaisin alkuun