09.03.2017 - Pörssitiedote

Kemira Oyj: Muutoksia organisaatiorakenteessa ja johtoryhmässä

Kemira Oyj
Pörssitiedote
9.3.2017 klo 10.00

Kemira Oyj: Muutoksia organisaatiorakenteessa ja johtoryhmässä

Kemira yhdistää Municipal & Industrial- ja Oil & Mining -segmentit yhdeksi uudeksi segmentiksi Industry & Water. Kemiran uudessa organisaatiossa on kaksi segmenttiä: Pulp & Paper (liikevaihto vuonna 2016: 1 450 miljoonaa euroa) ja Industry & Water (910 miljoonaa euroa). Muutoksen päätavoitteina on yksinkertaistaa Kemiran työskentelytapaa ja parantaa asiakaspalvelua. Kemira aloittaa lisäksi suunnittelun koko organisaatiorakenteensa sopeuttamiseksi tukeakseen kahteen segmenttiin pohjautuvaa liiketoimintamallia ja parantaakseen tehokkuuttaan entisestään.

Suunniteltujen muutosten odotetaan parantavan tehokkuutta ja tuovan noin 15-20 miljoonan euron säästöt vuositasolla vuoden 2017 loppuun mennessä (run-rate).

Uusi organisaatiorakenne on tarkoitus ottaa käyttöön 1.6.2017. Kemira julkaisee tuloksensa uuden segmenttirakenteen mukaisesti vuoden 2017 toisesta neljänneksestä alkaen. Uuden segmentin oikaistut luvut julkaistaan ennen kesäkuun 2017 loppua.

”Suunnitellun muutoksen tarkoituksena on parantaa asiakaspalvelua ja yksinkertaistaa työskentelytapaa. Haluamme vastata nopeammin asiakkaiden tarpeisiin. Kaksi segmenttiä yhdistämällä syntyy uusi suurempi ja vahvempi segmentti, jonka liikevaihto on noin 910 miljoonaa euroa. Öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuudet ovat yhä avainasiakkaitamme, ja vahvistamme edelleen asemaamme vedenkäsittelyssä,” sanoo Kemiran toimitusjohtaja Jari Rosendal.

”Jatkamme strategiamme toteuttamista. Tämä on yksi tärkeä lisäaskel, jotta voimme saavuttaa strategiset tavoitteemme: markkinoita nopeampi kasvu ja 14-16 %:n operatiivinen käyttökateprosentti,” jatkaa Rosendal.

Kemira Oyj:n johtoryhmä 1.6.2017 alkaen


Jari Rosendal, toimitusjohtaja
Kim Poulsen, johtaja, Pulp & Paper -segmentti
Antti Salminen, johtaja, Industry & Water -segmentti
Petri Castrén, talousjohtaja
Heidi Fagerholm, teknologiajohtaja
Esa-Matti Puputti, kehitysjohtaja
Eeva Salonen, henkilöstöjohtaja

Lakiasiainjohtaja Jukka Hakkila jatkaa johtoryhmän sihteerinä sekä toimitusjohtajan sijaisena.

Suunniteltujen organisaatiomuutosten vuoksi Oil & Mining -segmentin johtaja Tarjei Johansen jättää yhtiön maaliskuussa 2017. Municipal & Industrial -segmentin tämänhetkinen johtaja Antti Salminen toimii myös väliaikaisena Oil & Mining -segmentin ja Americas-alueen johtajana 9.3.2017 alkaen segmenttien yhdistämiseen asti.

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Tero Huovinen, viestintä- ja yritysvastuujohtaja
Puh. 010 862 1980

Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 862 1255

 

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä vedenkäsittelyyn. Vuonna 2016 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 800. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi