08.09.2020 - Pörssitiedote

Kemira Oyj: Muutos omien osakkeiden lukumäärässä

Kemira Oyj
Pörssitiedote
8.9.2020 klo 15.00

Kemira Oyj: Muutos omien osakkeiden lukumäärässä

Kemira Oyj:lle on 8.9.2020 palautunut 5 871 osaketta.

Palautus liittyy 7.3.2019 ja 5.3.2020 tiedotettuihin osakeanteihin, joissa yhtiön omia osakkeita luovutettiin kannustinjärjestelmään kuuluville avainhenkilöille vuosien 2018 ja 2019 ansaintajaksoilta. Osakkeet palautuvat yhtiölle järjestelmän ehtojen perusteella.

Palautuksen jälkeen yhtiön omien osakkeiden lukumäärä on 2 418 440.

Lisätietoja


Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh.  040 838 0709

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. 
www.kemira.fi