31.03.2011 - Pörssitiedote

Kemira Oyj on myynyt kaikki Tikkurila Oyj:n osakkeensa

Kemira Oyj
Pörssitiedote
31.3.2011, klo 8.30 (CET+1)

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN ON SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY.

Kemira Oyj (”Kemira”) on saanut päätökseen kaikkia omistamiaan Tikkurila Oyj:n (”Tikkurila”) osakkeita koskevan nopeutetun tarjousmenettelyn (”Osakemyynti”). Kemira myi 6 175 155 Tikkurilan osaketta, mikä vastaa 14,0 prosenttia Tikkurilan koko osakekannasta ja äänimäärästä. Osakemyynnissä osakekohtainen myyntihinta oli 15,80 euroa ja bruttomyyntitulot noin 97,6 miljoonaa euroa. Osakekaupalla ei ole tulosvaikutusta Kemiralle.

 

Kemiran talousjohtaja Jyrki Mäki-Kala kommentoi: ”Tikkurilan menestyksellinen listautuminen NASDAQ OMX Helsingin pörssilistalle oli yksi vuoden 2010 merkkipaaluista. 86 prosenttia Tikkurilan osakkeista jaettiin osinkoina Kemiran osakkeenomistajille. Nyt on myyty loput Kemiran omistamista Tikkurilan osakkeista ja olemme edenneet jälleen yhden askeleen strategiamme toteuttamisessa, jonka mukaisesti keskitymme vedenkäsittelyn kemikaaleihin.”

 

Danske Bank A/S ja Deutsche Bank AG, London Branch toimivat Osakemyynnin järjestäjinä.

 

Lisätietoja:

 

Kemira Oyj
Tero Huovinen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 862 1980

 

 

 

 

 

Kemira on kansainvälinen kemian yhtiö, jonka liikevaihto on noin 2 miljardia euroa. Sen keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja, joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran visiona on olla johtava vesikemian yhtiö.


www.kemira.fi
www.vesijalanjalki.fi
TÄRKEÄ HUOMAUTUS:

 

Tämä tiedote antaa ainoastaan tietoja eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa mitään arvopapereita Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, ja erityisesti se ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa tai Japanissa. Arvopapereita ei voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaista rekisteröintiä tai rekisteröintipoikkeusta. Kemira ei aio rekisteröidä mitään osaa Osakemyynnistä Yhdysvalloissa eikä aio tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
Yhdistyneessä Kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) määräyksen 2005 (”Financial Promotion -määräys”) artiklan 19(5) mukaisia ammattimaisia sijoittajia, (ii) Financial Promotion -määräyksen artiklan 49 minkä tahansa kategorian mukaisia henkilöitä ja (iii) muita henkilöitä, joille se voidaan muutoin laillisesti antaa. Muiden kuin yllä kuvattujen henkilöiden ei tule toimia tämän asiakirjan pohjalta.
Osakkeita ei tarjota tai myydä missään Euroopan talousalueeseen kuuluvassa jäsenvaltiossa muille kuin Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisille ”kokeneille sijoittajille”. Tässä säännöksessä ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi siltä osin, kuin se on pantu täytäntöön relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää relevantit täytäntöönpanotoimet relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.


Sijoituspäätös ostaa Tikkurilan osakkeita tulee tehdä ainoastaan Tikkurilaa koskevaan julkisesti saatavilla olevaan tietoon perustuen. Tällainen tieto ei ole Danske Bankin, Deutsche Bank AG, London Branchin tai Kemiran vastuulla, ja Danske Bank, Deutsche Bank AG, London Branch tai Kemira eivät ole sitä itsenäisesti vahvistaneet.  


Danske Bank A/S on Tanskan arvopaperiviranomaisen hyväksymä ja se on relevanttien viranomaisten säännösten alainen kaikissa muissa valtioissa, joissa Danske Bank A/S harjoittaa liiketoimintaa. Lisäksi Danske Bank A/S on Financial Services Authorityn (UK) rajoitetun valvonnan alainen. Yksityiskohtaiset tiedot meitä koskevan sääntelyn laajuudesta Financial Services Authorityn toimesta ovat saatavilla meiltä pyydettäessä.


Deutsche Bank AG on hyväksytty Saksan pankkilain (German Banking Law) mukaisesti (toimivaltainen viranomainen: BaFin – Federal Financial Supervising Authority), ja se on Financial Services Authorityn hyväksymä ja rajoitetun valvonnan alainen. Yksityiskohtaiset tiedot Deusche Bank AG:tä koskevan hyväksymisen ja sääntelyn laajuudesta FSA:n toimesta ovat saatavilla pyydettäessä.

Danske Bank and Deutsche Bank AG, London Branch toimivat yksinomaan Kemiran puolesta Osakemyynnissä eivätkä ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä Danske Bankin ja Deutsche Bankin asiakkaille tai Osakemyyntiin liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin Kemiralle.