01.07.2013 - Pörssitiedote

Kemira Oyj ostaa italialaisen 3F Chimica S.p.A:n

Kemira Oyj
Pörssitiedote
1.7.2013, klo 11.30 (CET+1)


Kemira on allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaan se ostaa yksityisomistuksessa olevan 3F Chimica S.p.A:n (Sandrigo, Italia), lukuunottamatta joitakin sen toimintoja Yhdysvalloissa, 85 miljoonan euron kauppahintaan. Yrityskauppa edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä.

3F valmistaa kuivaa polyakryyliamidia ja emulsiopolyakryyliamidia sekä niihin liittyviä prosessikemikaaleja. Yhtiön polymeerituotanto on taaksepäin integroitu keskeisiin raaka-aineisiin, kuten bio-akryyliamidiin ja kationisiin monomeereihin. Yrityskauppaan sisältyy kaksi tuotantolaitosta Italiassa, jotka sijaitsevat San Giorgiossa ja Sandrigossa, ja yksi tuotantolaitos Yhdysvalloissa, Mississippin Aberdeenissa. 3F:n tuotteita käytetään paperintuotannossa retentiossa ja kuivaamisessa, öljy- ja kaasuteollisuudessa poraamisessa ja talteenotossa, kaivosteollisuudessa tuotannon optimoinnissa sekä jätevesien käsittelyssä ja lietteen vedenpoistossa. 3F:n liikevaihdon odotetaan olevan noin 75 miljoonaa euroa vuonna 2013.

”Yrityskauppa kiihdyttää strategiamme toteuttamista ja vahvistaa asemaamme yhtenä johtavana, globaalisti toimivana polymeerivalmistajana. Kauppa tukee myös Kemiran tulevaisuuden kasvua, koska polymeerien tuotantokapasiteettimme kasvaa ja saamme käyttöömme joitakin aikaisemmin puuttuneita polymeerien ja monomeerien valmistuksessa käytettäviä teknologioita Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Polymeerien arvioidaan kasvavan markkinoita nopeammin ja polymeereilla on merkittäviä synergiaetuja Kemiran muiden prosessikemikaalien kanssa. Sen lisäksi, että yrityskauppa tukee selkeästi strategiaamme, saavutamme myös huomattavia synergiaetuja raaka-aine-, logistiikka- ja kiinteiden kustannussäästöjen kautta”, sanoo Oil & Mining -segmentin ja Pohjois-Amerikan alueen johtaja Randy Owens.

”Tämä transaktio tuo teknologisia, kaupallisia ja tuottavuuteen liittyviä synergiaetuja. 3F:n tuotantolaitoksista saatavan kapasiteetin avulla Kemira voi vahvistaa asemaansa paperi-, öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuuden vedenkäsittelysovelluksissa sekä jätevedenkäsittelyssä”, sanoo Roberto Toniolo, toimitusjohtaja, 3F Chimica S.p.A.

Lisätietoja:


Kemira Oyj
Randy Owens, johtaja, Oil & Mining -segmentti
Puh.  +1 770 436 1542

Matti Lapinleimu, yritysjärjestelyistä vastaava johtaja
Puh. +358 10 862 1786

Tero Huovinen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 862 1980

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2012 Kemiran liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 900. Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi