13.02.2024 - Pörssitiedote

Kemira Oyj: Solidium Oy:n osakeomistus Kemirasta on laskenut alle 5,00 prosentin

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 13.2.2024 klo 9.50

Kemira Oyj: Solidium Oy:n osakeomistus Kemirasta on laskenut alle 5,00 prosentin

 

Tämä on arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus. Kemira Oyj on 13.2.2024 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen.

Solidium Oy:n osakeomistus on 13.2.2024 laskenut alle 5,00 %:in Kemira Oyj:n osakepääomasta ja on 0 osaketta, mikä vastaa 0,00 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Kemiran osakepääoma koostuu yhteensä 155 342 557 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

Solidium Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

 

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

0,00 %

0,00%

155,342,557

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

5,01%

5,01%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

Suora
(AML 9:5)

Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)

FI0009004824

0

 

0,00 %

 

A YHTEENSÄ

0

0,00 %

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitus-välineen luonne

Eräpäivä

Toteutus-aika

Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys)

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

 

 

 

B YHTEENSÄ

 

 

 

Tiedot määräysvaltayhteisöistä, joiden kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

 

 

 

Lisätietoja
 

Kemira Oyj

Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja

Puh. 040 838 0709
mikko.pohjala@kemira.com

 

 

Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistavista yhtiöstä. Asiakkaitamme ovat muun muassa teollisen ja kunnallisen vedenkäsittelyn sekä massa- ja paperiteollisuuden toimijat. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja palveluihin. Keskitymme vedenkäsittelyyn, uusiutuviin ratkaisuihin sekä digitaalisiin palveluihin. Vuonna 2023 Kemiran liikevaihto oli noin 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

 

    Takaisin alkuun