21.03.2019 - Pörssitiedote

Kemira Oyj: Solidiumin osakeomistus Kemirasta on laskenut alle 15 prosentin rajan

Kemira Oyj
Pörssitiedote
21.3.2019 klo 17.00

Kemira Oyj: Solidiumin osakeomistus Kemirasta on laskenut alle 15 prosentin rajan

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Kemira Oyj on 21.3.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen.

Solidium Oy:n omistus alitti 15 prosentin rajan Kemira Oyj:n osakepääomasta 21.3.2019 ja on 23 119 665 osaketta, mikä vastaa 14,88 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Kemiran osakepääoma koostuu yhteensä 155 342 557 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.  

Lisätietoja

Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh.  040 552 8907 

 

 

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 915. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

Takaisin alkuun