05.05.2020 - Pörssitiedote

Kemira Oyj:n hallitus on päättänyt osingon ensimmäisen erän, 0,28 euroa osakkeelta, maksamisesta

Kemira Oyj
Sisäpiiritieto
5.5.2020 klo 12.30

Kemira Oyj:n hallitus on päättänyt osingon ensimmäisen erän, 0,28 euroa osakkeelta, maksamisesta

Kemira Oyj:n hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2020 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt osingonmaksun ensimmäisen erän, joka on 0,28 euroa osakkeelta. Osingon ensimmäinen erä maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä 7.5.2020 merkittyinä Euroclear Oyj:n pitämään osakasluetteloon. Osingon maksupäiväksi vahvistettiin 14.5.2020.

Kemiran yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,56 euroa osakkeelta maksettavasta osingosta. Valtuutusta käytetään osingon maksamiseen kahdessa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana, ellei hallitus perustellusta syystä päätä toisin. Osingonmaksua koskeva valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Toisen erän alustava täsmäytyspäivä on 29.10.2020 ja alustava maksupäivä 5.11.2020. Kemira julkistaa kunkin hallituksen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Lisätietoja


Kemira Oyj
Jukka Hakkila, lakiasiainjohtaja
Puh. 040 544 2303

Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi