21.01.2014 - Pörssitiedote

Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2014

Kemira Oyj
Pörssitiedote
21.1.2014 klo 9.30 (CET+1)

Kemira Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (aiemmin viisi) jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Winnie Fok, Juha Laaksonen, Jari Paasikivi ja Kerttu Tuomas. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Wolfgang Büchele (aiemmin ilmoitetun mukaisesti) ja Timo Lappalainen. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi Kerttu Tuomas. Jukka Viinanen on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä ehdokkaaksi jatkamaan Kemiran hallituksessa.

Timo Lappalainen (s. 1962), diplomi-insinööri, toimii tällä hetkellä Orion Oyj:n toimitusjohtajana. Hän on lisäksi Kemianteollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja sekä Vaisala Oyj:n hallituksen jäsen.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot olisivat näin ollen seuraavat. Vuosipalkkiot: puheenjohtaja 74 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 45 000 euroa vuodessa ja muut jäsenet 36 000 euroa vuodessa sekä kokouspalkkio kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksista: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa  ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2014 on julkaistu. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Nimitystoimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi ja jäseninä Solidium Oy:n toimitusjohtaja Kari Järvinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio sekä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen asiantuntijajäsenenä.

Lisätietoja

Pekka Paasikivi, Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja
010 2868 100

Kemira Oyj
Tero Huovinen, sijoittajasuhdejohtaja
010 862 1980

 

Kemira on kansainvälinen kemian alan yhtiö, jonka keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Tarjoamme asiantuntemusta ja kemikaaleja asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuuden parantamiseksi. Olemme vahvimmillamme paperi- ja massateollisuudessa, öljy- ja kaasualalla, kaivostoiminnassa ja vedenkäsittelyssä. Vuonna 2012 Kemiran liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa. Henkilöstön määrä oli 4 900. Kemiran osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinkiin.
www.kemira.fi