21.01.2019 - Pörssitiedote

Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

Kemira Oyj
Pörssitiedote
21.1.2019 klo 11.00

Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

Kemira Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Wolfgang Büchele, Shirley Cunningham, Kaisa Hietala, Timo Lappalainen, Jari Paasikivi ja Kerttu Tuomas. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana valitaan jatkamaan Jari Paasikivi ja varapuheenjohtajana Kerttu Tuomas. Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle. 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkiota korotetaan seuraavasti (suluissa nykyinen palkkio): puheenjohtajan palkkio 92 000 euroa vuodessa (80 000 euroa), varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 55 000 euroa vuodessa (49 000 euroa) ja muut jäsenet 44 000 euroa vuodessa (39 000 euroa). Vuosipalkkioita on viimeksi korotettu vuonna 2015. 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Kokouspalkkiot olisivat näin ollen seuraavat kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa. 

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. 

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2019 on julkaistu. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana. 

Nimitystoimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja Annika Paasikivi ja jäseninä Solidium Oy:n toimitusjohtaja Antti Mäkinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen varatoimitusjohtaja Mikko Mursula sekä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi asiantuntijajäsenenä. 

Lisätietoja 

Annika Paasikivi, Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja 
010 2868 100

Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
040 552 8907

 

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2017 Kemiran liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 732. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi