15.01.2021 - Pörssitiedote

Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 15.1.2021 klo 9.00

Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Kemira Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Wolfgang Büchele, Shirley Cunningham, Werner Fuhrmann, Timo Lappalainen ja Jari Paasikivi. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Matti Kähkönen ja Kristian Pullola. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana valitaan jatkamaan Jari Paasikivi ja uudeksi varapuheenjohtajaksi valitaan Matti Kähkönen. 

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Jari Paasikiveä, joka ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Oras Invest Oy omistaa yli 10 % Kemira Oyj:n osakkeista.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä yhtiön hallituksessa vuodesta 2010 ja hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2014 toiminut Kerttu Tuomas sekä vuodesta 2016 toiminut Kaisa Hietala ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä enää hallituksen seuraavalle toimikaudelle. 

DI, vuorineuvos, Matti Kähkönen, s. 1956, on toiminut Metso Oyj:n toimitusjohtajana 2011-2017 ja Senior Advisorina 2017-2019. Vuosina 1999-2011 Matti Kähkönen toimi useissa johtotehtävissä Metso-konsernissa. Ennen vuotta 1999 hän toimi useissa päällikkö- ja kehitystehtävissä Neles-Jamesburyllä ja Rauma-Repolassa. Matti Kähkönen toimii Neste Oyj:n hallituksen ja hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana, Suomen Messut Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana ja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston puheenjohtajana. Matti Kähkönen on Suomen kansalainen. 

KTM Kristian Pullola, s. 1973, on toiminut Nokia konsernissa useissa talous- ja rahoitustoiminnon johtotehtävissä, viimeksi Nokia Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana (Executive Vice President and CFO) ja johtokunnan jäsenenä vuosina 2017-2020. Kristian Pullola toimii Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallituksen jäsenenä ja hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana sekä kiinteistösijoitusyhtiö Antilooppi Management Oy:n hallituksen jäsenenä. Hän on ehdolla kevään 2021 yhtiökokouksessa Terveystalo Oyj:n hallitukseen. Kristian Pullola on Suomen kansalainen.

Nimitystoimikunta toteaa, että ehdotetut muutokset hallituksen kokoonpanossa johtavat toteutuessaan tilanteeseen, jossa yhtiön hallituksen kokoonpano ei vastaa sille hyväksyttyjä monimuotoisuusperiaatteita sukupuolikriteerin osalta. 

Nimitystoimikunnan tarkoitus on, että tämä tilanne jää lyhytaikaiseksi ja korjataan mahdollisimman pian.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pidetään ennallaan. Palkkiot olisivat näin ollen seuraavat. Vuosipalkkiot: puheenjohtajan palkkio 92 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 55 000 euroa vuodessa ja muut jäsenet 44 000 euroa vuodessa sekä kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksista: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400 euroa. 

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2021 on julkaistu. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Nimitystoimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja Annika Paasikivi ja jäseninä Solidium Oy:n sijoitusjohtaja Pauli Anttila, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakejohtaja Annika Ekman sekä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi asiantuntijajäsenenä. 

Lisätietoja

Annika Paasikivi, Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja
010 2868 100 

Kemira Oyj 
Jukka Hakkila, Lakiasiainjohtaja, nimitystoimikunnan sihteeri
010 862 1690

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi