13.01.2022 - Pörssitiedote

Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 13.1.2022 klo 16.00

Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

 

Kemira Oyj:n nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (aiemmin seitsemän) jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Wolfgang Büchele, Shirley Cunningham, Werner Fuhrmann, Timo Lappalainen, Matti Kähkönen ja Kristian Pullola. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Annika Paasikivi ja Tina Sejersgård Fanø. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Matti Kähkönen ja varapuheenjohtajaksi Annika Paasikivi.

 

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Annika Paasikiveä, joka ei ole riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta, koska hän on Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja ja Oras Invest Oy omistaa yli 10 % Kemira Oyj:n osakkeista.

 

Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Jari Paasikivi on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä enää hallituksen seuraavalle toimikaudelle. Vuorineuvos Jari Paasikivi on toiminut Kemiran hallituksessa kymmenen vuotta ja niistä kahdeksan vuotta hallituksen puheenjohtajana. Nimitystoimikunta haluaa kiittää Jari Paasikiveä hänen pitkäaikaisesta työstään ja merkittävästä panoksestaan yhtiön hyväksi.

 

M.Sc. Global Politics, University of Southampton sekä BA International Business, EBS London, Annika Paasikivi, s. 1975, toimii Oras Invest Oy:n toimitusjohtajana sekä Uponor Oyj:n hallituksen puheenjohtajana, Oras Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana ja Varova Oy:n hallituksen jäsenenä. Annika Paasikivi on Suomen kansalainen.

 

M.Sc in Engineering, Biochemistry, Technical University of Denmark sekä BA, Philosophy and Educational Science, University of Copenhagen, Tina Sejersgård Fanø, s. 1969, toimii Novozymes A/S:n Executive Vice Presidentinä, Agriculture & Industrial Biosolutions -liiketoimintayksiköissä sekä Innovationsfondenin hallituksen puheenjohtajana ja DLF Seeds & Science A/S:n hallituksen jäsenenä. Tina Sejersgård Fanø on Tanskan kansalainen.

 

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Suositus perustuu siihen, että Kemirassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet tulevat huomioiduksi ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavia vuosipalkkiota korotetaan seuraavasti (suluissa nykyinen palkkio): puheenjohtajan palkkio 110 000 euroa vuodessa (92 000 euroa), varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 65 000 euroa vuodessa (55 000 euroa) ja muut jäsenet 50 000 euroa vuodessa (44 000 euroa). Vuosipalkkioita on viimeksi korotettu vuonna 2019.

 

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiota kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta perustuen kokouksen järjestämistapaan ja paikkaan (aiemmin perustuen osallistujan asuinmaahan) seuraavasti: etäosallistuminen ja kokous henkilön asuinmaassa 600 euroa, kokous henkilön asuinmaan kanssa samalla mantereella 1 200 euroa ja kokous henkilön asuinmaan kanssa eri mantereella 2 400 euroa.

 

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

 

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina Kemiran osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun Kemiran osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2022 on julkaistu. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

 

Nimitystoimikunnassa ovat toimineet puheenjohtajana Oras Invest Oy:n sijoitusjohtaja Ville Kivelä ja jäseninä Solidium Oy:n sijoitusjohtaja Pauli Anttila, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osakejohtaja Annika Ekman sekä Kemira Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jari Paasikivi asiantuntijajäsenenä.
 

Lisätietoja:

Ville Kivelä, Kemira Oyj:n nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. 010 2868 100

Kemira Oyj
Jukka Hakkila, Lakiasiainjohtaja, nimitystoimikunnan sihteeri
Puh. 010
 8611

Kemira on maailman johtava kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen. Vuonna 2020 Kemiran liikevaihto oli noin 2,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi