05.03.2020 - Pörssitiedote

Kemira Oyj:n osakepohjainen kannustinjärjestelmä - suunnattu osakeanti

Kemira Oyj
Pörssitiedote
5.3.2020 klo 13.00

Kemira Oyj:n osakepohjainen kannustinjärjestelmä – suunnattu osakeanti

Kemira Oyj:n hallitus on 10.2.2020 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajaksolta 2019 ansaittujen osakkeiden maksamiseksi.

Osakeannissa on 5.3.2020 luovutettu 268 950 yhtiön hallussa olevaa Kemira Oyj:n osaketta vastikkeetta osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville 81 avainhenkilöille vuoden 2019 ansaintajaksolta järjestelmän ehtojen mukaisesti. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 21.12.2018 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu
varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 2 425 521 omaa osaketta.

Lisätietoja


Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh.  040 838 0709

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi