11.02.2020 - Lehdistötiedote

Kemira tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä

 

Kemira Oyj
Lehdistötiedote
11.2.2020 klo 8.35

Kemira tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä

Kemira liittyy kasvavaan ryhmään globaaleja yrityksiä, jotka pyrkivät hiilineutraaleiksi ja näin tukevat Pariisin ilmastosopimusta.

Kemira on määrittänyt tavoitteekseen 30 %:n vähennyksen Scope 1- ja Scope 2 -kasvihuonekaasujen yhdistetyistä päästöistä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2018 perustasosta, joka oli 0,93 MTCO2e. Kemiran pitkän aikavälin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä Scope 1- ja Scope 2 -päästöjen osalta.

”Päivitetty tavoitteemme osoittaa, että Kemira tukee täysin YK:n ilmastosopimusta. Meidän täytyy tehdä oma osuutemmeja pyrkiä yhteistyöhön eri sektorien ja sidosryhmien kanssa ilmastomuutoksen selättämiseksi”, sanoo toimitusjohtaja Jari Rosendal.

Päästöjä vähentäviä keskeisiä ratkaisuja ovat päästöttömän sähkön hankinta, siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin ja prosessien sähköistäminen tuotannossa sekä energiatehokkuus. Päästöjen hyvittäminen luontopohjaisilla ratkaisuilla pysyy pitkäaikaisena vaihtoehtona, mutta se on Kemiran päästövähennyshierarkian alimmalla tasolla.

Scope 3 -päästöjen osalta Kemira on sitoutunut yhteistyöhön toimittajien kanssa pienentääkseen ostettujen tuotteiden ja palveluiden hiilijalanjälkeä. Kemira rohkaisee myös toimittajiaan asettamaan itselleen kunnianhimoiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet, jotka ovat Pariisin sopimuksen mukaisia. Kemiran tutkimus ja kehitys pyrkii kehittämään lisää tuotteita biopohjaisista ja teollisuuden sivutuotteiden raaka-aineista, mikä edelleen auttaa vähentämään Scope 3 -päästöjä.

”Kemiran ilmastotoimet näkyvät myös tuotteissamme ja ratkaisuissamme. Saamme aikaan suurimman kestävyysvaikutuksen auttamalla asiakkaitamme parantamaan loppukäytön resurssien tehokkuutta – jo yli puolet liikevaihdostamme tulee näiden tuotteiden myynnistä”, Jari Rosendal lisää.

Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää resurssitehokkuudessa, mutta Kemira auttaa asiakkaitaan muutenkin, kuten parantamaan biokaasun tuottoa jätevedenpuhdistamoissa. Vuonna 2019 Kemira auttoi vähentämään päästöjä toimittamalla 414 GWh ylimääräistä lämpöä tuotannostaan toimipaikkojensa lähellä oleville yrityksille ja yhteisöille.

”Pariisin sopimuksen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kaikkien yhteiskunnan osien ja kaikkien sektorien yhteistyötä. Olemme esimerkiksi riippuvaisia energiasektorin valinnoista. Samoin Kemiralle on tärkeää osoittaa, että kemianteollisuuskin voi vähentää absoluuttisia päästöjä, ja tukea asiakkaitamme heidän matkallaan”, korostaa vastuullisuusjohtaja Rasmus Valanko.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Rasmus Valanko, yritysvastuujohtaja
Puh. 040 658 1979

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2019 Kemiran liikevaihto oli noin 2,7 miljardia euroa ja henkilöstön määrä yli 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

 

Takaisin alkuun