06.03.2023 - Lehdistötiedote

Kemira ja Metsä Group tiivistävät vastuullisuusyhteistyötä – tavoitteena uusi vastuullinen tuote tai raaka-aine

Kemira Oyj, lehdistötiedote, 6.3. 2023 klo 10.00

Kemira ja Metsä Group tiivistävät vastuullisuusyhteistyötä – tavoitteena uusi vastuullinen tuote tai raaka-aine

Kemira ja Metsä Group ovat sopineet kehittävänsä yhdessä uuden metsäteollisuuteen liittyvän uusiutuvan tuotteen tai raaka-aineen vuoteen 2027 mennessä. Suurina teollisina toimijoina yhtiöillä on hyvät mahdollisuudet vähentää metsäteollisuuden arvoketjun ympäristövaikutuksia.

Vastuullisuus on keskeinen osa sekä Kemiran että Metsä Groupin strategiaa. Kemiran keskeisenä tavoitteena on auttaa asiakkaita kehittämään ja parantamaan omaa vastuullisuuttaan. Toinen tärkeä tavoite on oman toiminnan jatkuva kehittäminen. Kemira asetti 2022 uuden kunnianhimoisen ilmastotavoitteen, jonka mukaan Kemira on sitoutunut puolittamaan oman toimintansa päästöt (scope 1 ja 2) vuoteen 2030 mennessä Science Based Target (SBTi) ‑aloitteen mukaisesti. Lisäksi Kemira on sitoutunut asettamaan kvantitatiivisen lyhyen aikavälin tavoitteen scope 3 -päästöille SBTi:n asettamassa määräajassa. Arvoketjun ympäristövaikutusten vähentäminen on tärkeä osa scope 3 -päästötavoitteita.

”Vastuullisuusyhteistyö tukee molempien yhtiöiden strategisia tavoitteita ja kehittää koko arvoketjua vastuullisemmaksi. Meille on tärkeää auttaa asiakkaitamme pääsemään omiin ympäristötavoitteisiinsa ja samalla kehittää omaa uusiutuvaa tuoteportfoliotamme”, sanoo Kemiran Pulp&Paper, EMEA:n myyntijohtaja Harri Eronen.

”Yksi Metsä Groupin strategisista vuoteen 2030 ulottuvista kestävän kehityksen tavoitteista on, ettei tuotannossamme synny yhtään fossiilia päästöjä ja tuotteemme ovat täysin fossiilittomia vuoteen 2030 mennessä. Kemiran kanssa kehitettävä fossiiliton raaka-aine tai tuote täydentää erinomaisesti jo olemassa olevia kehityshankkeitamme fossiilitaloudesta pois pääsemiseksi”, sanoo Metsä Groupin hankinta- ja logistiikkajohtaja Jari Voutilainen.

Kemira ja Metsä Group perustavat yhteisen tuotekehitystyöryhmän. Kiinnostavimmat kehitysvaihtoehdot liittyvät Kemiran kehittämiin uudenlaisiin prosessi- ja päällystysteknologioihin, jotka valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista.

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Terhi Kivinen, viestintäjohtaja
puh. 040 848 4001, terhi.kivinen@kemira.com

Metsä Group Oyj
Juha Laine, viestintäjohtaja
puh. 010 465 4541, juha.laine@metsagroup.com

Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistava yhtiö. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja palveluihin. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä energiateollisuuteen. Vuonna 2022 Kemiran liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi