23.04.2007 - Lehdistötiedote

Kemiran ja brasilialaisen Dalquimin saostuskemikaaliliiketoiminnan kauppa on vahvistunut

(Lehdistötiedote)
 
Kemiran ja Dalquim Industria e Comercio Ltda:n välinen kauppa on vahvistunut. Kaupassa Kemira Water Solutions Brasil Ltda osti Dalquim Industria e Comercio Ltda:lta kaksi yhtiötä, jotka valmistavat vedenpuhdistuksessa käytettäviä epäorgaanisia saostuskemikaaleja. Dalquim on yksi johtavista alumiinipohjaisten epäorgaanisten saostuskemikaalien valmistajista Etelä-Brasiliassa. Ostettavien yhtiöiden liikevaihto on noin 12 miljoonaa euroa.
 
Ostettavat yritykset sijaitsevat Etelä-Brasiliassa ja niillä on kaksi tuotantoyksikköä. Asiakaskunta koostuu pääosin paperiteollisuudesta ja julkisesta sektorista. Paperiteollisuuden kasvavien tarpeiden lisäksi yhtiö keskittyy kunnalliseen juoma- ja jätevedenpuhdistukseen eteläisen Brasilian osavaltioissa.
 
Kauppa tukee erittäin hyvin Kemiran tavoitetta lisätä keskinäistä synergiaa ja vahvistaa asemaansa maailman johtavana sellu-, paperi- ja vedenpuhdistuskemikaalien toimittajana kehittyvillä markkinoilla.
 
Kemira Waterilla on jo tuotantoa Bahian alueella (Koillis-Brasilia) ja Sao Paulossa. Kaupan myötä Kemira laajentaa merkittävästi nykyistä tuotevalikoimaansa Brasiliassa ja saa vahvan maantieteellisen aseman eteläisen Brasilian markkinoilla.
 
Kemira Water on johtava epäorgaanisten saostuskemikaalien ja kolmanneksi suurin vedenpuhdistuksessa käytettävien polymeerien toimittaja maailmassa. Kemira Water tarjoaa vedenpuhdistus- ja lietteenkäsittelyratkaisuja kunnallisille ja yksityisille vedenpuhdistamoille sekä teollisuuteen. Vuonna 2006 Kemira Waterin liikevaihto oli 468 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 2 000. Kemiralla on vesikemikaaliliiketoimintaa noin 30 maassa.
 
Lisätietoja:
 
Kemira Water
 
Mats Jungar, liiketoiminta-alueen johtaja
Puhelin 010 862 1028 tai 040 707 4943

Fred Schuurman, johtaja, myyntialue Latinalainen Amerikka
Puhelin +55 (11) 4393-4707 tai  +55(11) 9429-3847
 
Marie Lundgren, Kemira Waterin viestintä
Puhelin +46 4217 1119, tai +46 737 191119
———————————————————————————————————————
 
Kemira on kemianyhtiö, jolla on neljä liiketoiminta-aluetta: Kemira Pulp&Paper, Kemira Water, Kemira Specialty ja Kemira Coatings. Kemira on toimialoillaan johtava maailmanlaajuinen yhtiö, jonka liiketoiminnoilla on ainutlaatuinen kilpailuasema ja suuri keskinäinen synergia.
 
Vuonna 2006 Kemiran liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 9 000. Kemira toimii 40 maassa.