04.12.2023 - Pörssitiedote

Sisäpiiritieto: Kemira myy Oil & Gas -liiketoimintansa

Kemira Oyj, Sisäpiiritieto, 4.12.2023 klo 15.30

Sisäpiiritieto: Kemira myy Oil & Gas -liiketoimintansa

 

Kemira on allekirjoittanut sopimuksen Oil & Gas -liiketoimintaansa liittyvän portfolion myynnistä Sterling Specialty Chemicals LLC -yhtiölle, joka on Artek Groupin yhdysvaltalainen tytäryhtiö. Artek Group on kansainvälinen, teollisiin kemikaaleihin erikoistunut yhtiö, jonka pääkonttori on Intiassa. Oil & Gas -liiketoiminnasta luopuminen tarjoaa Kemiralle mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintoihinsa ja vauhdittaa kannattavan kasvun strategiansa toteuttamista. Kemira ja Sterling Specialty Chemicals LLC aloittavat samalla pitkäaikaisen kumppanuuden, sisältäen sopimusvalmistusta puolin ja toisin.

”Oil & Gas -liiketoiminnan myynti selkiyttää painopistettä vastuullisuuteen ja strategisiin prioriteetteihimme: haluamme kasvaa veteen liittyvissä sovelluksissa sekä rakentaa johtavan uusiutuvien ratkaisujen portfolion ja digitaalisen palveluliiketoiminnan. Tämä kauppa vahvistaa mahdollisuuksiamme etsiä kasvuvaihtoehtoja sekä nykyisissä vedenkäsittely- ja Pulp & Paper- liiketoiminnoissa että uusilla alueilla. Sterling Specialty Chemicals LLC tarjoaa sitoutuneen omistajan Oil & Gas -liiketoiminnalle, joka mahdollistaa sen kasvun tulevinakin vuosina. Kemiran ja Sterling Specialty Chemicals LLC:n pitkäaikainen kumppanuus mahdollistaa sujuvan siirtymän asiakkaillemme,” sanoo Kemiran väliaikainen toimitusjohtaja, Petri Castrén.

”Kemiralta ostamamme korkealaatuinen Oil & Gas -portfolio on yksi askel kansainvälistä kasvustrategiaamme ja tavoitettamme tulla johtavaksi erikoiskemikaalien valmistajaksi. Toivotamme uudet työntekijät lämpimästi tervetulleeksi ja odotamme innolla uusien kasvumahdollisuuksien kartoittamista yhdessä nykyisen öljy- ja kaasuliiketoimintamme kanssa. Olemme myös tyytyväisiä pitkäaikaiseen kumppanuuteemme Kemiran kanssa ja Kemirasta tulee yksi suurimmista asiakkaistamme,” sanoo Vishal Goenka, Artek Groupin johtaja.

Kemirasta irtoava liikevaihto oli noin 430 miljoonaa euroa vuonna 2022.Tämä sisältää Kemiran Oil & Gas -liiketoiminnan, jonka liikevaihto oli 373 miljoonaa euroa vuonna 2022. Loppuosa irtoavasta liikevaihdosta, noin 57 miljoonaa euroa, koostui polymeerien epäsuorasta kanavamyynnistä muille kuin Oil & Gas -liiketoimintaan liittyville teollisille asiakkaille.

Kauppa sisältää Kemiran tuotantolaitokset Mobilessa, Columbuksessa ja Aberdeenissä Yhdysvalloissa ja noin 250 työntekijää siirtyy ostajalle kaupan myötä. Teesportin tuotantolaitos Isossa-Britanniassa kuuluu kauppaan edellyttäen, että tietyt, kyseiseen tuotantolaitokseen liittyvät kauppaehdot täyttyvät. Lisäksi NLP (novel liquid polymer) -tuotantolaitteisto kuuluu kauppaan. Se on osa Kemiran Botlekissa Alankomaissa sijaitsevaa tuotantolaitosta, jonka operointia Kemira jatkaa pitkäaikaisella sopimuksella ja tuotantolaitoksen työntekijät jäävät myös Kemiralle.

Velaton kauppahinta on noin 280 miljoonaa US dollaria, noin 260 miljoonaa euroa tämän päivän valuuttakurssilla, riippuen tavanomaisista kaupan toteuttamiseen liittyvistä oikaisueristä. Tämänhetkisen arvion mukaan ostajalle siirtyy kaupan myötä noin 300 miljoonan euron edestä varoja. Oil & Gas -liiketoimintaan liittyvä portfolio luokitellaan myytävänä olevaksi kaupan toteutumiseen saakka.

Kemira ja Sterling Specialty Chemicals LLC pyrkivät toteuttamaan kaupan viimeistään Q1 2024 loppuun mennessä. Kaupan toteutuminen edellyttää tavanomaisten yrityskauppaehtojen täyttymistä ja viranomaisten hyväksyntöjä ennen toteutumista. Kauppa toteutetaan sekä osakekauppana että omaisuuserien kauppana.

Kaupalla ei ole vaikutusta Kemiran vuoden 2023 ohjeistukseen. Yrityskaupan lopullisten vaikutusten analysointi on vielä kesken, mutta tämänhetkisen tiedon perusteella Kemira arvioi, että yrityskaupasta kirjataan noin 90 miljoonan euron tappio vuoden 2023 neljännelle vuosineljännekselle. Tappion odotetaan olevan osittain vähennyskelpoinen ja tappio kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.

Myytävän Oil & Gas -liitännäisen portfolion historiallisia tunnuslukuja:

1-9/2023 2022 2021 2020
Liikevaihto, milj. euroa 377,3 429,7 284,9 190,0
Operatiivinen käyttökateprosentti ~13 % ~10 % ~7 % ~5 %

Kemira julkaisee kaupalla oikaistuja tunnuslukuja vertailuvuosilta 2022 ja 2023 myöhemmin.

Lisätietoja:
 

Kemira Oyj
Sijoittajatiedustelut:
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh.  040 838 0709
mikko.pohjala@kemira.com

Mediatiedustelut:
Terhi Kivinen, viestintäjohtaja
Puh.  040 848 4001
terhi.kivinen@kemira.com

Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistavista yhtiöstä. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja palveluihin. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä energiateollisuuteen. Vuonna 2022 Kemiran liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi