10.10.2023 - Pörssitiedote

Sisäpiiritieto, positiivinen tulosvaroitus: Kemira nostaa vuoden 2023 näkymiään operatiivisen käyttökatteen osalta

Kemira Oyj, Sisäpiiritieto, 10.10.2023 klo 19.00

Sisäpiiritieto, positiivinen tulosvaroitus: Kemira nostaa vuoden 2023 näkymiään operatiivisen käyttökatteen osalta

Kemira nostaa vuoden 2023 näkymiään operatiivisen käyttökatteen osalta. Kemiran loppumarkkinoiden kysyntä on kehittynyt odotusten mukaisesti, mutta kannattavuus on kehittynyt odotettua paremmin muuttuvien kustannusten hyvän hallinnan johdosta.

Kemira odottaa nyt vuoden 2023 operatiivisen käyttökatteen olevan 620 miljoonan ja 680 miljoonan euron välillä (2022: 571,6 miljoonaa euroa). Kemiran ohjeistus liikevaihdon osalta säilyy ennallaan. Näkymien taustaoletukset ovat myös ennallaan.

Kemiran nostetut näkymät vuodelle 2023

Liikevaihto: Kemiran liikevaihdon odotetaan olevan 3 200 ja 3 700 miljoonan euron välillä vuonna 2023 (2022: 3 569,6 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate: Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan 620 ja 680 miljoonan euron välillä vuonna 2023 (2022: 571,6 miljoonaa euroa).

Näkymien taustaoletukset (ennallaan)
Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän (myyntimäärissä mitattuna) odotetaan laskevan. Kysynnän oletetaan olevan vastustuskykyistä vedenkäsittelyssä, kun taas pulp & paper -markkinakysynnän odotetaan olevan heikkoa maailmantalouden hidastumisen ja varastojen pienentämisen seurauksena asiakasteollisuuden arvoketjussa. Öljy- ja kaasumarkkinan kysynnän odotetaan kasvavan. Muuttuvien kustannusten kokonaisuudessaan odotetaan laskevan, kun taas sähkön hinnan odotetaan pysyvän pitkän ajan keskiarvon yläpuolella Euroopassa. Lipeän markkinahintojen odotetaan tasaantuvan vuoden 2023 aikana. Näkymät olettavat, että Kemiran tuotantotoiminnassa, toimitusketjussa tai Kemiran välillisesti omistamilla energian tuotantolaitoksilla Suomessa ei ole merkittäviä häiriöitä. Valuuttakurssien odotetaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla. Näkymät perustuvat Kemiran nykyiseen liiketoimintarakenteeseen, mukaan lukien Oil & Gas -liiketoiminta.

Kemiran aiemmat näkymät vuodelle 2023 (julkaistu 18.7.2023)

Liikevaihto: Kemiran liikevaihdon odotetaan olevan 3 200 ja 3 700 miljoonan euron välillä vuonna 2023 (2022: 3 569,6 miljoonaa euroa).

Operatiivinen käyttökate: Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan 550 ja 650 miljoonan euron välillä vuonna 2023 (2022: 571,6 miljoonaa euroa)

Kemira noudattaa hiljaista jaksoa ennen taloudellisten raporttiensa julkistamista. Kemira on nyt hiljaisella jaksolla, joka jatkuu Kemiran tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsauksen julkistamiseen, tiistaihin 24.10.2023, asti. 

Lisätietoja:

 

Kemira Oyj

Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709

mikko.pohjala@kemira.com

 

 

Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistavista yhtiöstä. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja palveluihin. Keskitymme massa- ja paperiteollisuuteen, vedenkäsittelyyn sekä energiateollisuuteen. Vuonna 2022 Kemiran liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi