10.06.2024 - Pörssitiedote

Sisäpiiritieto, positiivinen tulosvaroitus: Kemira nostaa vuoden 2024 näkymiään

Kemira Oyj, Pörssitiedote 10.6.2024 klo 9.00

Sisäpiiritieto, positiivinen tulosvaroitus: Kemira nostaa vuoden 2024 näkymiään

Kemira nostaa näkymiään vuodelle 2024, erityisesti operatiivisen käyttökatteen osalta. Kysynnän elpyminen on jatkunut Kemiran loppumarkkinoilla, ja Kemiran molempien segmenttien kehitys on jatkunut vahvana.

Kemira odottaa nyt vuoden 2024 liikevaihdon olevan 2 800 ja 3 200 miljoonan euron välillä ja operatiivisen käyttökatteen olevan 540 ja 640 miljoonan euron välillä. Kemira odotti aiemmin vuoden 2024 liikevaihdon olevan 2 700 ja 3 200 miljoonan euron välillä ja operatiivisen käyttökatteen olevan 480 ja 580 miljoonan euron välillä. Näkymien taustaoletukset on myös päivitetty.

Kemiran nostetut näkymät vuodelle 2024
Liikevaihto: Kemiran liikevaihdon odotetaan olevan 2 800 ja 3 200 miljoonan euron välillä vuonna 2024 (2023: raportoitu liikevaihto 3 383,7 miljoonaa euroa).
Operatiivinen käyttökate: Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan 540 ja 640 miljoonan euron välillä vuonna 2024 (2023: raportoitu operatiivinen käyttökate 666,7 miljoonaa euroa).

Näkymien taustaoletukset (päivitetty)
Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän (myyntimäärissä mitattuna) odotetaan kasvavan vuonna 2024 pulp & paper -markkinan kysynnän odotetun asteittaisen elpymisen seurauksena. Myös vedenkäsittelymarkkinan odotetaan kasvavan vuonna 2024. Muuttuvien kustannusten odotetaan pysyvän melko vakaina vuoden aikana. Näkymät olettavat, että Kemiran tuotantotoiminnassa, toimitusketjussa tai Kemiran välillisesti omistamilla energian tuotantolaitoksilla Suomessa ei ole merkittäviä häiriöitä. Valuuttakurssien odotetaan pysyvän suunnilleen nykyisillä tasoilla. Kemiran näkymät vuodelle 2024 sisältävät Oil & Gas -liiketoiminnan kaupan toteutumispäivään 2.2.2024 saakka.

Kemiran aiemmat näkymät vuodelle 2024 (julkaistu 26.4.2024)
Liikevaihto: Kemiran liikevaihdon odotetaan olevan 2 700 ja 3 200 miljoonan euron välillä vuonna 2024 (2023: raportoitu liikevaihto 3 383,7 miljoonaa euroa).
Operatiivinen käyttökate: Kemiran operatiivisen käyttökatteen odotetaan olevan 480 ja 580 miljoonan euron välillä vuonna 2024 (2023: raportoitu operatiivinen käyttökate 666,7 miljoonaa euroa).

Näkymien aiemmat taustaoletukset
Kemiran loppumarkkinoiden kysynnän (myyntimäärissä mitattuna) odotetaan kasvavan hieman vuonna 2024 pulp & paper -markkinan kysynnän odotetun asteittaisen elpymisen seurauksena. Vedenkäsittelymarkkinan odotetaan pysyvän vakaana vuonna 2024. Muuttuvien kustannusten odotetaan pysyvän melko vakaina vuoden aikana. Näkymät olettavat, että Kemiran tuotantotoiminnassa, toimitusketjussa tai Kemiran välillisesti omistamilla energian tuotantolaitoksilla Suomessa ei ole merkittäviä häiriöitä. Suomen poliittisiin lakkoihin ja siihen, miten ne vaikuttavat Kemiran asiakkaisiin ja Kemiraan, liittyy epävarmuutta. Valuuttakurssien odotetaan pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla. Kemiran näkymät vuodelle 2024 sisältävät Oil & Gas -liiketoiminnan kaupan toteutumispäivään 2.2.2024 saakka.

Lisätietoja:

Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709
mikko.pohjala@kemira.com

Kemira on yksi maailman johtavista kestäviä kemikaaliratkaisuja runsaasti vettä käyttäville teollisuudenaloille valmistavista yhtiöstä. Asiakkaitamme ovat muun muassa teollisen ja kunnallisen vedenkäsittelyn sekä massa- ja paperiteollisuuden toimijat. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja palveluihin. Keskitymme vedenkäsittelyyn, uusiutuviin ratkaisuihin sekä digitaalisiin palveluihin. Vuonna 2023 Kemiran liikevaihto oli noin 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

    Takaisin alkuun