09.02.2010 - Pörssitiedote

Taustatietoa Tikkurilan eriyttämisestä

Kemira Oyj
Pörssitiedote
9.2.2010 klo 10.15

Kemiran hallitus ehdottaa Tikkurilan osakkeiden enemmistön jakamista osinkoina; Tikkurilan osakkeet odotetaan listattavan NASDAQ OMX Helsinkiin maaliskuussa 2010

Kemira Oyj:n (”Kemira”) hallitus on tänään julkistanut Kemiran yhtiökokoukselle tehtävän esityksen, jonka mukaan Kemira jakaa 86 % Tikkurilan (”Tikkurila” tai ”Yhtiö”) osakkeista osinkona Kemiran osakkeenomistajille. Tikkurilan osakkeet odotetaan listattavan NASDAQ OMX Helsinkiin maaliskuussa 2010.

Kesäkuussa 2008 Kemira julkisti uuden strategiansa, jonka mukaan Kemira keskittyy palvelemaan runsaasti vettä kuluttavia asiakastoimialoja. Osana uutta strategiaa Kemira julkisti aikeensa eriyttää Tikkurila ja listata Tikkurilan osakkeet. Kemira ilmoitti jäävänsä osakkeenomistajaksi Tikkurilaan päästäkseen osalliseksi Tikkurilan osakkeen arvonnoususta. Syyskuussa 2009 Kemira esitteli tarkemman kasvustrategian, joka keskittyy veden laadun ja määrän hallintaan. Lokakuussa 2009 Kemiran hallitus hyväksyi suunnitelman Tikkurilan osakkeiden listaamisen toteutustavasta. Suunnitelman mukaan Kemira jakaa huomattavan enemmistön Tikkurilan osakkeista osinkona Kemiran osakkeenomistajille. Tikkurilan listautumisen yhteydessä ei ole tarkoitus kerätä rahavaroja Kemiralle tai laskea liikkeelle uusia Tikkurilan osakkeita.

Kemiran johto uskoo, että Tikkurilan eriyttäminen ja osakkeiden listaaminen tuottaa lisäarvoa Kemiran osakkeenomistajille.

Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä tuotteita pintojen suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila on vahva alueellinen toimija, jonka tavoitteena on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, mukaan lukien Venäjä. Tikkurilan historia ulottuu vuoteen 1862 ja se on johtava kauppa- ja rakennusmaaliyhtiö Suomessa, Ruotsissa sekä Venäjällä ja yksi alansa johtavista yrityksistä Baltian maissa ja Puolassa. Tikkurilalla on vahva ja vakiintunut markkina-asema myös monissa muissa Itä-Euroopan maissa ja IVY-maissa. Tikkurilan liiketoiminta jakaantuu neljään strategiseen liiketoimintayksikköön: East, Finland, Scandinavia ja Central Eastern Europe. Tällä hetkellä Tikkurilalla on tuotantoa seitsemässä maassa ja toimipaikkoja kaikkiaan 18 maassa. Tikkurilan liikevaihto 31.12.2009 päättyneellä tilikaudella oli 530,2 miljoonaa euroa ja liiketulos 47,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa 31.12.2009 oli yhteensä 3 538 henkilöä.

Yhtiön hallitukseen kuuluvat Jari Paasikivi, Petteri Walldén, Eeva Ahdekivi, Ove Mattsson ja Pia Rudengren. Hallituksen puheenjohtajana toimii Jari Paasikivi. Kemiran toimitusjohtaja Harri Kerminen on jäänyt pois Yhtiön hallituksesta 8.2.2010 pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä.

Liite A sisältää lyhyen kuvauksen Tikkurilasta ja Liite B kuvauksen Yhtiön taloudellisesta asemasta ja liiketoiminnan tuloksesta.

Liite A (.pdf)
Liite B (.pdf)

SEB Enskilda toimii Kemiran ja Tikkurilan taloudellisena neuvonantajana listautumisessa.

Kemira Oyj
Sijoittajasuhdepäällikkö Päivi Antola

Lisätietoja:

Jyrki Mäki-Kala, CFO
Puh. 010 86 21589

Päivi Antola, sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 862 1140

Kemira on kansainvälinen kemian yhtiö, jonka liikevaihto on 2,5 miljardia euroa. Sen keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat. Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja, joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran visiona on olla johtava vesikemian yhtiö. Kemiran maaliliiketoiminnasta vastaavan Tikkurilan tavoitteena on olla markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa sekä tietyissä puu- ja metalliteollisuusmaaleissa valituilla markkinoilla.

www.kemira.fi
www.vesijalanjalki.fi

TÄRKEÄÄ

Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän tiedotteen levittämiselle ja osakeosingolle. Tämä tiedote ei ole osakkeiden myyntitarjous tai ostopyyntö missään maassa kenellekään henkilölle, jolle sellaisen tarjouksen tekeminen siinä maassa on laitonta. Osakeosingon rekisteröimiseksi tai Tikkurilan osakkeiden tarjoamiseksi yleisölle missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Tämän tiedotteen haltuunsa saavien henkilöiden tulee hankkia asianmukaiset tiedot tällaisista rajoituksista ja noudattaa niitä. Osinkona jaettavia osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa (kuten Regulation S -säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai ellei sellaista rekisteröintiä vaadita.

SEB Enskilda toimii ainoastaan Kemiran ja Tikkurilan eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeosingon yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). SEB Enskilda ei ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Kemiralle ja Tikkurilalle, eikä se anna osakeosinkoon tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun transaktioon tai järjestelyyn liittyviä neuvoja. SEB Enskilda ei hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisällöstä eikä se anna minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän tiedotteen sisällöstä, mukaan lukien sen täsmällisyydestä tai täydellisyydestä tai minkään sen sisältämän tiedon oikeellisuuden osalta, eikä mikään tässä tiedotteessa ole eikä muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta. SEB Enskilda ei ota mitään vastuuta tiedotteen täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta ja tämän mukaisesti, se ei ota vastuuta, sovellettavan lain sallimissa rajoissa, joka sillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta.