– Uutiset

Kemira Chemicals Oy:n YT-neuvottelut päättyivät Äetsässä

Kemira Chemicals Oy:n Äetsän toimipaikan YT-neuvottelut on saatu päätökseen 8.2.2021.  Neuvottelujen tuloksena Kemira Chemicals Oy sulkee lopullisesti kloraattitehtaan tuotantolinjan II. Sen myötä työvoiman tarve vähenee oleellisesti ja pysyvästi. Tämä johtaa yhteensä yhdeksän työtehtävän vähenemiseen sekä muutoksiin käyttö- ja kunnossapito-organisaatiossa. Muutosten tavoitteena on laskea kustannuksia ja vähentää tehtaan riippuvuutta ulkoisista palveluista avaintoimintojen osalta.

Käytännössä tehtävien lopettaminen johtaa seitsemän (7) työsuhteen päättymiseen. Toteutettavat uudelleenjärjestelyt edellyttävät työaikajärjestelyjä, tehtävänmuutoksia ja tehtävänsiirtoja, jotka koskettavat osaa henkilöstöä.

Tavoitteena on toteuttaa yllä mainitut toimenpiteet 22.2.2021 mennessä.

Lisätietoja:

Janne Haltamo

tehtaanjohtaja

janne.haltamo (a) kemira.com