Kemira Oyj: Oras Investin osakeomistus Kemirasta on noussut yli 20 prosentin rajan

Kemira Oyj, Pörssitiedote, 25.10.2019 klo 16.30

Kemira Oyj: Oras Investin osakeomistus Kemirasta on noussut yli 20 prosentin rajan

Tämä on arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus. Kemira Oyj on 25.10.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen liputusilmoituksen.

Oras Invest Oy:n omistus on noussut 25.10.2019 yli 20 %:n rajan Kemira Oyj:n osakepääomasta ja on 31 278 217 osaketta, mikä vastaa 20,1 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

Kemiran osakepääoma koostuu yhteensä 155 342 557 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Jukka Hakkila, lakiasiainjohtaja
010 862 1690

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 915. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kemira.fi

Takaisin alkuun