04.06.2024

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa nimittää hallitus.

Yhtiöjärjestyksen mukaan toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää yhtiötä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti, vastata siitä, että yhtiön edut otetaan huomioon sen omistamissa tytär- ja osakkuusyhtiöissä ja panna täytäntöön hallituksen päätökset. Toimitusjohtaja raportoi hallitukselle muun muassa yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja toimii myös konsernin johtoryhmän puheenjohtajana.

Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen lähipiireineen eivät ole olennaisissa liikesuhteissa yhtiöön.

Johtoryhmä

Johtoryhmä on yhtiön toimivasta johdosta koostuva toimielin, jonka toimintaa ei säännellä lainsäädännössä. Se on vastuussa yhtiön pitkän aikavälin strategisesta kehittämisestä. Kemiran johtoryhmän (Management Board) muodostavat toimitusjohtaja, kaksi segmenttijohtajaa sekä talousjohtaja, teknologiajohtaja, strategiajohtaja, kehitysjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja ja sihteerinä konsernin lakiasiainjohtaja.

Johtoryhmä on vastuussa yhtiön pitkän aikavälin strategisesta kehittämisestä.

Johtoryhmän jäsenten omistustiedot

Palkitseminen

Antti Salminen

Antti Salminen

Toimitusjohtaja
Johtoryhmän puheenjohtaja

s. 1971, tekniikan tohtori
Kemirassa vuodesta 2011

Keskeinen työkokemus

 • Kemira Oyj, johtaja, Pulp & Paper -segmentti, 2022-2024
 • Kemira Oyj, johtaja, Industry & Water -segmentti, 2014-2022
 • Kemira Oyj, toimitusketjujohtaja, 2011-2014
 • KONE Oyj, johtaja, uuslaiteliiketoiminta, Aasia-Tyynenmeren alue, 2009–2011
 • KONE Oyj, johtaja, toimitusprosessi, 2005–2009
 • Capgemini Suomi, johtava konsultti, 2000–2005
 • Teknillinen korkeakoulu: tutkija, projektipäällikkö, ohjelmajohtaja, 1995–2000

Luottamustehtävät

 • Geologian tutkimuskeskus (GTK), johtokunnan jäsen vuodesta 2020
 • Operon Group Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2019

Petri Castrén

Petri Castrén

Talousjohtaja
Johtoryhmän jäsen

s. 1962, oikeustieteen kandidaatti, MBA
Kemirassa vuodesta 2013

Keskeinen työkokemus

 • Kemira Oyj, väliaikainen toimitusjohtaja, heinäkuu 2023 – helmikuu 2024
 • Nokia Siemens Networks, rahoitusjohtaja, 2008–2013
 • Nokia Siemens Networks, Head of Corporate Development, 2007–2008
 • Nokia Corporation, johtaja, yritysostot, Nokia NSN -neuvottelutyöryhmän vetäjä ja transitio-ohjelman johtaja, 1999–2007
 • Nokia Telecommunications, Inc./Nokia Networks (USA), Erinäisiä rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämisen johtotehtäviä, 1996–1999
 • Skopbank, Helsinki, Finland/New York, USA, Yritysrahoituksen asiantuntija- ja johtotehtäviä, 1988–1996

Luottamustehtävät

 • Taaleri Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2020
 • Vaisala Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2017
 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2013

Harri Eronen

Harri Eronen

Väliaikainen johtaja, Pulp & Paper -segmentti
Johtoryhmän jäsen

s. 1974, M.Sc (Chemistry)
Kemirassa vuodesta 2010

Keskeinen työkokemus

 • Kemira Oyj, Senior Vice President, Commercial, P&P, EMEA, 2017-
 • Kemira Oyj, Vice President, Sales and Technical Service, EMEA, 2014-2017
 • Kemira Oyj, Director, Applications, Paper, EMEA, 2013-2014
 • Kemira Oyj, Director of Business and Application Development, Paper, APAC, 2012-2013
 • Kemira Oyj, Senior Manager, R&D and Technology APAC, 2011-2012
 • Kemira Oyj, Manager, Water Quality Management, Espoo, R&D Center, 2010-2011
 • Ciba Finland Oy, Senior Technology Manager, Business Development, Global Applications, 2003-2009
 • Stora Enso Research, Research Scientist & Laboratory Manager, 1999-2003
Tuija Pohjolainen-Hiltunen.

Tuija Pohjolainen-Hiltunen

Tuija Pohjolainen-Hiltunen

Johtaja, Industry & Water -segmentti
Johtoryhmän jäsen

s. 1966, diplomi-insinööri
Kemirassa vuodesta 2008

Keskeinen työkokemus

 • Kemira Oyj, SVP Commercial, Americas Pulp & Paper -segmentti, 2020-2023
 • Kemira Oyj, VP Commercial, Americas Industry & Water -segmentti, 2017-2020
 • Kemira Oyj, VP Business Service Center, EMEA, 2015-2017
 • Kemira Oyj, VP Post merger Integration and Managing Director of Kemira Italy S.p.A,  2013-2015
 • Kemira Oyj, VP Business Development, Strategy, R&D, global, Municipal & Industrial -segmentti, 2008-2013
 • YIT Environment Oy, Area Manager for Russia and New EU countries (Romania), 2005-2008
 • Skanska East Europe Oy, Project Procurement Coordinator, 2002-2005

Luottamustehtävät

 • Cargotec Oyj, hallituksen jäsen vuodesta 2024
Linus Hildebrandt.

Linus Hildebrandt

Linus Hildebrandt

Strategiajohtaja
Johtoryhmän jäsen

 

s. 1972, tuotantotalouden maisteri
Kemirassa vuodesta 2023

Keskeinen työkokemus

 • Covestro, Head of Corporate Strategy and Planning, 2017-2023
 • Kearney, Principal and COO Process Industries Practice Asia, 2013-2016
 • Roland Berger, Principal Chemicals China, 2011-2013
 • Roland Berger, Project Manager Chemicals and Oil, 2005-2011
 • Roland Berger, Consultant Chemicals and Oil, 2000-2005

Matthew R. Pixton

Matthew R. Pixton

Teknologiajohtaja
Johtoryhmän jäsen

s. 1964, kemiantekniikan tohtori
Kemirassa vuodesta 2016

Keskeinen työkokemus

 • Dow Corning Corporation, Hemlock Semiconductor Division, Director of Science and Technology, 2014-2015
 • Dow Corning Corporation, Finished Products Division, Director of Science and Technology, 2009-2013
 • General Electric Corporation, Plastics Division, Manager of Research and Development, 2000-2008
 • General Electric Corporation, Plastics Division, Product Development Leader, 1995-1999

Esa-Matti Puputti

Esa-Matti Puputti

Kehitysjohtaja
Johtoryhmän jäsen

s. 1959, tekniikan lisensiaatti
Kemirassa vuodesta 2015

Keskeinen työkokemus

 • Fazer, johtaja, toimitusketju & hankinta, 2013–2015
 • Nokia, johtaja, Smart Devices tuotanto, 2011–2012
 • Nokia, johtaja, tuotantostrategia ja -teknologia, 2008–2011
 • Nokia, johtaja, globaali logistiikka, 2007–2008
 • Nokia, johtaja, tuotanto and logistiikka, Eurooppa, Lähi-Itä, Afrikka, 2004–2007
 • Nokia, johtaja, tuotantoteknologia, 1999–2003
 • ABB, johtaja, tuotantoteknologia, 1997–1999
 • ABB, vanhempi tutkija, osastopäällikkö, tuotantoteknologia, 1992–1997
 • Mitsubishi Heavy Industries, Japan, suunnittelu-insinööri, 1990–1992
 • Oulun yliopisto, tutkija, projektipäällikkö, 1985–1990

Luottamustehtävät

 • Logistikas Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2020

Eeva Salonen

Eeva Salonen

Henkilöstöjohtaja
Johtoryhmän jäsen

s. 1960, kasvatustieteen maisteri
Kemirassa vuodesta 2008

Keskeinen työkokemus

 • Nokia Oyj, johtaja HR, Devices R&D, 2008
 • Nokia Oyj, johtaja, HR, Mobile Phones Business group, 2004–2007
 • Nokia Oyj, johtaja, Business HR, Nokia Mobile Phones, Globaali tuotanto, logistiikka ja ostotoiminnot, 2002–2004
 • Nokia Oyj, johtaja, Business HR, Nokia Mobile Phones, tuotanto, logistiikka ja ostotoiminnot, Eurooppa ja Afrikka, 1999–2002
 • Nokia Oyj, henkilöstön kehityspäällikkö, Nokia Mobile Phones, Euroopan ja Afrikan alue, 1995–1999
 • Quality Systems Oy, konsultti ja tutkimuspäällikkö -tehtävissä, 1987–1994

Jukka Hakkila

Jukka Hakkila

Lakiasiainjohtaja
Toimitusjohtajan sijainen
Hallituksen ja johtoryhmän sihteeri

s. 1960, oikeustieteen kandidaatti
Kemirassa vuodesta 2005

Keskeinen työkokemus

 • Elcoteq Network Oyj, lakiasiainjohtaja, 2002–2005
 • Suomen Vientiluotto Oyj, johtaja 2002
 • Sampo Bank New York, Chief Representative, 2001–2002
 • Leonia Bank New York, Senior Vice President, 1999–2000
 • Leonia Corporate Bank, First Vice President, 1998–1999
 • Suomen Vientiluotto Oy, liiketoiminnan pääjuristi, 1996–1998
 • Suomen Vientiluotto Oy, Senior Legal Counsel, 1995–1996
 • Suomen Vientiluotto Oy, Legal Counsel, 1988–1995

Luottamustehtävät

 • Pohjolan Voima Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2013

Aiempia luottamustehtäviä

 • Teollisuuden Voima Oyj, hallituksen jäsen, 2009–2017
Takaisin alkuun