Portaiden piirtämistä betoniseinään.
25.10.2023

Osinko

Osinkopolitiikka

Kemiran osinkopolitiikan mukaisesti tavoitteena on jakaa  kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.

Osingonmaksu

Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,62 euroa osakkeelta vuodelta 2022.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,31 euroa osakkeelta, on maksettu osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen erä on maksettu 5.4.2023.

Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päätti kokouksessaan 23.10.2023 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäiväksi vahvistettiin 26.10.2023 ja osingon maksupäiväksi 2.11.2023.

Kemira julkisti hallituksen päätöksen erikseen:

24.10.2023: Pörssitiedote hallituksen päätöksista.
20.3.2023: Pörssitiedote yhtiökokouksen päätöksistä.

Osinkohistoria

Kemira on maksanut osinkoa listautumisestaan (v. 1994) lähtien.

Osinko/osake, EUR* ​Yhteensä, milj. EUR Osinkosuhde, % 1) Osinkotuotto, % 2)
2022 0,62*** 95*** 41 4,3
2021 0,58 89 83 4,4
2020 0,58 89 67 4,5
2019 0,56 85 79 4,2
2018 0,53 81 91 5,4
2017 0,53 81  102 4,6
​2016 ​0,53 ​81 ​88 ​4,4
​2015 ​0,53 ​81 ​84 ​4,9
2014 ​0,53 ​81 ​84 ​5,4
​2013 ​0,53 ​81 ​76 ​4,4
​2012 ​0,53 ​81 ​69 ​4,5
​2011 ​0,53 ​81 ​59 ​5,8
​2010 ​0,48** ​73 ​61 ​4,1
​2009 ​0,27 ​41 ​37 ​2,6
​2008 ​0,25 ​30 ​86 ​4,2
​2007 ​0,50 ​61 ​95 ​3,5
​2006 ​0,48 ​58 ​50 ​2,8
​2005 ​0,36 ​44 ​49 ​2,7
​2004 ​0,34 ​41 ​53 ​3,4
​2003 ​0,33* ​39 ​52 ​3,6
​2002 ​0,30 ​36 ​49 ​4,6
​2001 ​0,30 ​36 ​52 ​4,5
​2000 ​0,30 ​37 ​18 ​5,6
​​Maksetut osingot yhteensä 1  502
​Tikkurila v. 2010** ​599
​GrowHow v. 2003* ​161
Yhtiöt osinkoina 760
Osingot yhteensä 2 262

* v. 2003 GrowHown osakkeet jaettiin osinkoina, yhteensä 161 milj euroa (1,34 euroa / osake)
**v. 2010 Tikkurilan osakkeet jaettiin osinkoina, yhteensä 599,3 milj. euroa (3,95 euroa / osake)
*** Osingonmaksu kahdessa 0,31 euron erässä 5.4.2023 ja 2.11.2023.

1) Osinko / osakekohtainen tulos tai osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä, mikäli luku saatavilla
2) Osinkotuotto on laskettu käyttämällä ko. vuoden lopun päätöskurssia

Kemira siirtyi IFRS-raportointiin 1.1.2004 alkaen.