04.11.2021

Osinko

Osinkopolitiikka

Kemiran osinkopolitiikan mukaisesti tavoitteena on jakaa  kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.

Osingonmaksu

24.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,58 euroa osakkeelta vuodelta 2020.

Osinko on maksettu kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,29 euroa osakkeelta, on maksettu osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen erä on maksettu 8.4.2021.

Toinen erä, 0,29 euroa osakkeelta, on maksettu  4.11. 2021. Toinen erä on maksettu osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päätti kokouksessaan 25.10.2021 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivä oli 28.10.2021. Kemira julkisti hallituksen päätöksen erikseen ja vahvisti samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät 25.10.2021 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Osinkohistoria

Kemira on maksanut osinkoa listautumisestaan (v. 1994) lähtien.

Osinko/osake, EUR* ​Yhteensä, milj. EUR Osinkosuhde, % 1) Osinkotuotto, % 2)
2020 0,58*** 89 67 4,5
2019 0,56 85 79 4,2
2018 0,53 81 91 5,4
2017 0,53 81  102 4,6
​2016 ​0,53 ​81 ​88 ​4,4
​2015 ​0,53 ​81 ​84 ​4,9
2014 ​0,53 ​81 ​84 ​5,4
​2013 ​0,53 ​81 ​76 ​4,4
​2012 ​0,53 ​81 ​69 ​4,5
​2011 ​0,53 ​81 ​59 ​5,8
​2010 ​0,48* ​73 ​61 ​4,1
​2009 ​0,27 ​41 ​37 ​2,6
​2008 ​0,25 ​30 ​86 ​4,2
​2007 ​0,50 ​61 ​95 ​3,5
​2006 ​0,48 ​58 ​50 ​2,8
​2005 ​0,36 ​44 ​49 ​2,7
​2004 ​0,34 ​41 ​53 ​3,4
​2003 ​0,33** ​39 ​52 ​3,6
​2002 ​0,30 ​36 ​49 ​4,6
​2001 ​0,30 ​36 ​52 ​4,5
​2000 ​0,30 ​37 ​18 ​5,6
​​Maksetut osingot yhteensä 1  318
​Tikkurila v. 2010* ​599
​GrowHow v. 2003** ​161
Yhtiöt osinkoina 760
Osingot yhteensä 2 078

* v. 2010 Tikkurilan osakkeet jaettiin osinkoina, yhteensä 599,3 milj. euroa (3,95 euroa / osake)
** v. 2003 GrowHown osakkeet jaettiin osinkoina, yhteensä 161 milj euroa (1,34 euroa / osake)
*** Osinko on maksettu kahdessa 0,29 euron erässä 8.4.2021 ja 4.11.2021.

1) Osinko / osakekohtainen tulos tai osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä, mikäli luku saatavilla
2) Osinkotuotto on laskettu käyttämällä ko. vuoden lopun päätöskurssia

Kemira siirtyi IFRS-raportointiin 1.1.2004 alkaen.