16.05.2022

Osinko

Osinkopolitiikka

Kemiran osinkopolitiikan mukaisesti tavoitteena on jakaa  kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.

Osingonmaksu

24.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,58 euroa osakkeelta vuodelta 2021.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,29 euroa osakkeelta, on maksettu osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.3.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen erä on maksettu 7.4.2022.

Toinen erä, 0,29 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2022. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan lokakuussa 2022 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 27.10.2022 ja osingon maksupäivän aikaisintaan 3.11.2022.

Kemira julkistaa hallituksen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Osinkohistoria

Kemira on maksanut osinkoa listautumisestaan (v. 1994) lähtien.

Osinko/osake, EUR* ​Yhteensä, milj. EUR Osinkosuhde, % 1) Osinkotuotto, % 2)
2021 0,58*** 89 83 4,4
2020 0,58 89 67 4,5
2019 0,56 85 79 4,2
2018 0,53 81 91 5,4
2017 0,53 81  102 4,6
​2016 ​0,53 ​81 ​88 ​4,4
​2015 ​0,53 ​81 ​84 ​4,9
2014 ​0,53 ​81 ​84 ​5,4
​2013 ​0,53 ​81 ​76 ​4,4
​2012 ​0,53 ​81 ​69 ​4,5
​2011 ​0,53 ​81 ​59 ​5,8
​2010 ​0,48** ​73 ​61 ​4,1
​2009 ​0,27 ​41 ​37 ​2,6
​2008 ​0,25 ​30 ​86 ​4,2
​2007 ​0,50 ​61 ​95 ​3,5
​2006 ​0,48 ​58 ​50 ​2,8
​2005 ​0,36 ​44 ​49 ​2,7
​2004 ​0,34 ​41 ​53 ​3,4
​2003 ​0,33* ​39 ​52 ​3,6
​2002 ​0,30 ​36 ​49 ​4,6
​2001 ​0,30 ​36 ​52 ​4,5
​2000 ​0,30 ​37 ​18 ​5,6
​​Maksetut osingot yhteensä 1  407
​Tikkurila v. 2010** ​599
​GrowHow v. 2003* ​161
Yhtiöt osinkoina 760
Osingot yhteensä 2 167

* v. 2003 GrowHown osakkeet jaettiin osinkoina, yhteensä 161 milj euroa (1,34 euroa / osake)
**v. 2010 Tikkurilan osakkeet jaettiin osinkoina, yhteensä 599,3 milj. euroa (3,95 euroa / osake)
*** Osinko maksetaan kahdessa 0,29 euron erässä 7.4.2022 ja toinen on suunniteltu maksettavan 3.11.2022.

1) Osinko / osakekohtainen tulos tai osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä, mikäli luku saatavilla
2) Osinkotuotto on laskettu käyttämällä ko. vuoden lopun päätöskurssia

Kemira siirtyi IFRS-raportointiin 1.1.2004 alkaen.