27.04.2023

Osinko

Osinkopolitiikka

Kemiran osinkopolitiikan mukaisesti tavoitteena on jakaa  kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.

Osingonmaksu

Yhtiökokous vahvisti osingoksi 0,62 euroa osakkeelta vuodelta 2022.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,31 euroa osakkeelta, on maksettu osakkeenomistajalle, joka oli osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen erä on maksettu 5.4.2023.

Toinen erä, 0,31 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2023. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan lokakuussa 2023 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 26.10.2023 ja osingon maksupäivän aikaisintaan 2.11.2023.

Kemira julkistaa hallituksen päätöksen erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä asiaankuuluvat täsmäytys- ja maksupäivät.

Pörssitiedote yhtiökokouksen päätöksistä.

Osinkohistoria

Kemira on maksanut osinkoa listautumisestaan (v. 1994) lähtien.

Osinko/osake, EUR* ​Yhteensä, milj. EUR Osinkosuhde, % 1) Osinkotuotto, % 2)
2022 0,62*** 95*** 41 4,3
2021 0,58 89 83 4,4
2020 0,58 89 67 4,5
2019 0,56 85 79 4,2
2018 0,53 81 91 5,4
2017 0,53 81  102 4,6
​2016 ​0,53 ​81 ​88 ​4,4
​2015 ​0,53 ​81 ​84 ​4,9
2014 ​0,53 ​81 ​84 ​5,4
​2013 ​0,53 ​81 ​76 ​4,4
​2012 ​0,53 ​81 ​69 ​4,5
​2011 ​0,53 ​81 ​59 ​5,8
​2010 ​0,48** ​73 ​61 ​4,1
​2009 ​0,27 ​41 ​37 ​2,6
​2008 ​0,25 ​30 ​86 ​4,2
​2007 ​0,50 ​61 ​95 ​3,5
​2006 ​0,48 ​58 ​50 ​2,8
​2005 ​0,36 ​44 ​49 ​2,7
​2004 ​0,34 ​41 ​53 ​3,4
​2003 ​0,33* ​39 ​52 ​3,6
​2002 ​0,30 ​36 ​49 ​4,6
​2001 ​0,30 ​36 ​52 ​4,5
​2000 ​0,30 ​37 ​18 ​5,6
​​Maksetut osingot yhteensä 1  502
​Tikkurila v. 2010** ​599
​GrowHow v. 2003* ​161
Yhtiöt osinkoina 760
Osingot yhteensä 2 262

* v. 2003 GrowHown osakkeet jaettiin osinkoina, yhteensä 161 milj euroa (1,34 euroa / osake)
**v. 2010 Tikkurilan osakkeet jaettiin osinkoina, yhteensä 599,3 milj. euroa (3,95 euroa / osake)
*** Osinko on maksetaan kahdessa 0,31 euron erässä 5.4.2023 ja toinen erä aikaisintaan 2.11.2023.

1) Osinko / osakekohtainen tulos tai osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä, mikäli luku saatavilla
2) Osinkotuotto on laskettu käyttämällä ko. vuoden lopun päätöskurssia

Kemira siirtyi IFRS-raportointiin 1.1.2004 alkaen.