Portaiden piirtämistä betoniseinään.
20.03.2024

Osinko

Osinkopolitiikka

Kemiran osinkopolitiikan mukaisesti tavoitteena on jakaa  kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.

Osingonmaksu

Yhtiökokokous hyväksyi kokouksessaan 20.3.2024, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,68 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,34 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2024 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 4.4.2024.

Toinen erä, 0,34 euroa osakkeelta, maksetaan marraskuussa 2024. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää kokouksessaan lokakuussa 2024 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 29.10.2024 ja osingon maksupäivän aikaisintaan 5.11.2024.

Lue lisää 20.3.2024 julkaistusta yhtiökokouksen päätöksistä.

Hallituksen ehdotus vuoden 2024 yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,68 euroa osakkeelta.

Osinkohistoria

Kemira on maksanut osinkoa listautumisestaan (v. 1994) lähtien.

Osinko/osake, EUR* ​Yhteensä, milj. EUR Osinkosuhde, % 1) Osinkotuotto, % 2)
2023 0,68*** 104,5*** 53 4,1
2022 0,62 95 41 4,3
2021 0,58 89 83 4,4
2020 0,58 89 67 4,5
2019 0,56 85 79 4,2
2018 0,53 81 91 5,4
2017 0,53 81  102 4,6
​2016 ​0,53 ​81 ​88 ​4,4
​2015 ​0,53 ​81 ​84 ​4,9
2014 ​0,53 ​81 ​84 ​5,4
​2013 ​0,53 ​81 ​76 ​4,4
​2012 ​0,53 ​81 ​69 ​4,5
​2011 ​0,53 ​81 ​59 ​5,8
​2010 ​0,48** ​73 ​61 ​4,1
​2009 ​0,27 ​41 ​37 ​2,6
​2008 ​0,25 ​30 ​86 ​4,2
​2007 ​0,50 ​61 ​95 ​3,5
​2006 ​0,48 ​58 ​50 ​2,8
​2005 ​0,36 ​44 ​49 ​2,7
​2004 ​0,34 ​41 ​53 ​3,4
​2003 ​0,33* ​39 ​52 ​3,6
​2002 ​0,30 ​36 ​49 ​4,6
​2001 ​0,30 ​36 ​52 ​4,5
​2000 ​0,30 ​37 ​18 ​5,6
​​Maksetut osingot yhteensä 1  606,5
​Tikkurila v. 2010** ​599
​GrowHow v. 2003* ​161
Yhtiöt osinkoina 760
Osingot yhteensä 2 366,5

* v. 2003 GrowHown osakkeet jaettiin osinkoina, yhteensä 161 milj euroa (1,34 euroa / osake)
**v. 2010 Tikkurilan osakkeet jaettiin osinkoina, yhteensä 599,3 milj. euroa (3,95 euroa / osake)
***Osingonmaksu kahdessa 0,34 euron erässä huhti- ja marraskuussa.

1) Osinko / osakekohtainen tulos tai osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä, mikäli luku saatavilla
2) Osinkotuotto on laskettu käyttämällä ko. vuoden lopun päätöskurssia

Kemira siirtyi IFRS-raportointiin 1.1.2004 alkaen.

 

Takaisin alkuun