25.10.2022

Taloustieto

Avainluvut

Milj. euroa 2021 2020 2019 2018 2017
Liikevaihto 2 674 2 427 2 659 2 592 2 486
Operatiivinen käyttökate 425,5 435.1 410,0 323,1 311,3
​Operatiivinen
käyttökate, %
15,9 17,9 15,4 12,5 12,5
Käyttökate 373,2 413,2 382,3 314,8 282,4
Käyttökate, % 14,0 17,0 14,4 12,1 11,4
Operatiivinen liikevoitto 225,4 237,7 224,0 173,8 170,3
Operatiivinen
liikevoitto, %
8,4 9,8 8,4 6,7 6,9
Liikevoitto 170,1 215,9 194,4 148,2 141,4
Liikevoitto, % 6,4 8,9 7,3 5,7 5,7
Tulos/osake 0,70 0,86 0,72 0,58 0,52
Osinko/osake 0,58** 0,58 0,56 0,53 0,53
ROCE, % * 11,3 12,1 9,7 8,3 8,0
Liiketoiminnan rahavirta 220,2 374,7 386,2 210,2 205,1
Velkaantuneisuus, % 63 63 66 62 59
​Investoinnit, pl. yritysostot 168,8 195,6 201,1 150,4 190,1
Henkilöstö tilikauden lopussa 4 926 4 921 5 062 4 915 4 732

*12 kuukauden liukuva keskiarvo
**Osinko maksetaan kahdessa, 0,29 euron, erässä huhti- ja lokakuussa.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Vahva rahavirta