02.11.2021

Taloustieto

Avainluvut

Milj. euroa 2020 2019 2018 2017 ​2016
Liikevaihto 2 427 2 659 2 592 2 486 ​2 363
Operatiivinen käyttökate 435.1 410,0 323,1 311,3 ​302,5
​Operatiivinen käyttökate, % 17,9 15,4 12,5 12,5 ​12,8
Käyttökate 413,2 382,3 314,8 282,4 284,2
Käyttökate, % 17,0 14,4 12,1 11,4 12,0
Operatiivinen liikevoitto 237,7 224,0 173,8 170,3 170,1
Operatiivinen liikevoitto, % 9,8 8,4 6,7 6,9 7,2
Liikevoitto 215,9 194,4 148,2 141,4 147,0
Liikevoitto, % 8,9 7,3 5,7 5,7 6,2
Tulos/osake 0,86 0,72 0,58 0,52 ​0,60
Osinko/osake 0,58** 0,56 0,53 0,53 ​0,53
ROCE, % * 12,1 9,7 8,3 8,0 ​8,6
Liiketoiminnan rahavirta 374,7 386,2 210,2 205,1 ​270,6
Velkaantuneisuus, % 63 66 62 59 ​54
​Investoinnit, pl. yritysostot 195,6 201,1 150,4 190,1 ​212,6
Henkilöstö tilikauden lopussa 4 921 5 062 4 915 4 732 ​4 818

*12 kuukauden liukuva keskiarvo
**Osinko maksetaan kahdessa, 0,29 euron, erässä. Ensimmäisen erän maksupäiväksi vahvistettiin 8.4.2021. Hallitus päättää kokouksessaan lokakuussa 2021 toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Täsmäytyspäivän on suunniteltu olevan 28.10.2021 ja osingon maksupäivän aikaisintaan 4.11.2021.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.

Vahva rahavirta

Liiketoimintojen rahavirta

Investoinnit ilman yritysostoja