16.07.2021

Velkarahoitus

Avainluvut

2020 2019 2018 2017 2016
​Nettovelka, milj. euroa 759 811 741  694 ​634
Velkaantumisaste, % 63 66 62  59 ​54
Omavaraisuusaste, % 43 43 44  44 ​45
Nettovelka suhteessa
operatiiviseen
käyttökatteeseen
1,7 2,0 2,3  2,2 ​2,1

Bruttovelka 977 milj. euroa, 30.6.2021 (nettovelka  831 milj. euroa)

Bruttovelan maturiteettiprofiili 977 milj. euroa 30.6.2021

Kemiran liikkeellelasketut joukkovelkakirjalainat:

Määrä Liikkeeseenlasku ​Erääntyy ​Korko* Listalleottoesite
150 milj. euroa** ​6.5.2015 ​6.5.2022 ​2,250 % Esite (ENG)
200 milj. euroa ​18.5.2017 ​30.5.2024 ​1,750 % ​Esite (ENG)
200 milj. euroa 30.3.2021 30.3.2028 1,000 % Esite (ENG)

*kiinteä korko
**Kemira osti lainasta takaisin 97,25 miljoonaa euroa maaliskuussa 2021

Tiedotteet

31.3.2021
Kemira Oyj:n 200 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

22.3.2021
Kemira Oyj julkaisee takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

Kemira Oyj laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

KORJAUSTIEDOTE: Kemira Oyj julkistaa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

Kemira Oyj julkistaa takaisinostotarjouksen alustavat tulokset

15.3.2021
Kemira Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2022 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

17.4.2019
Kemira on allekirjoittanut vastuullisuustavoitteisiin sidotun valmiusluottosopimuksen

19.2.2018
Kemira Oyj allekirjoitti 400 miljoonan euron valmiusluoton

31.5.2017
Kemira Oyj:n 200 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

18.5.2017
Kemira Oyj julkaisee takaisinostotarjouksen lopulliset tulokset

18.5.2017
Kemira Oyj laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

10.5.2017
Kemira Oyj harkitsee uuden joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja julkistaa vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen vuonna 2019 erääntyvästä joukkovelkakirjalainastaan

13.5.2015
Kemira Oyj:n 150 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

6.5.2015
Kemira Oyj laskee liikkeeseen 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

27.5.2014
Kemira Oyj:n 200 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla

20.5.2014
Kemira Oyj laskee liikkeeseen 200 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan

11.12.2013
Kemira Oyj on 11.12.2013 allekirjoittanut 45 miljoonan euron määräisen tuotekehitysluoton Euroopan Investointipankin kanssa

29.8.2013
Kemira Oyj allekirjoitti 29.8. 400 miljoonan euron valmiusluoton kahdeksan pankin kanssa