17.02.2023

Verojalanjälki

Kemira veronmaksajana

Liiketoiminnallinen perusta

Kemira toimii yhteiskuntavastuullisesti kaikissa maissa, joissa konsernilla on liiketoimintaa.

Kemiran verojen hallinnointia ohjaa konsernin veropolitiikka, joka on linjassa konsernin strategian, arvojen, ja liiketapaperiaatteiden kanssa. Kemira on sitoutunut toimimaan vastuullisesti, sekä noudattamaan kunkin maan paikallisesti soveltuvia lakeja ja säännöksiä kaikissa toimintamaissaan. Veronmaksajana arvostamme ennakoitavuutta ja varmuutta. Emme toimi verotuksellisista syistä veroparatiiseiksi katsotuissa maissa.

Läpinäkyvyys ja suhde veroviranomaisiin

Kemira on läpinäkyvä ja ennakoiva veronmaksaja. Pyrimme luomaan ja ylläpitämään hyviä suhteita veroviranomaisiin, sekä käymään avointa ja rakentavaa vuoropuhelua verohallinnon ja muiden viranomaisten kanssa. Taloudellisessa raportoinnissa konserni seuraa soveltuvia julkaisu-, dokumentointi- ja raportointivaatimuksia, kuten IFRS-standardeja.

Vaatimustenmukaisuus

Kemira noudattaa tiukasti kaikkien toimintamaidensa verotuskäytäntöjä,  verolainsäädäntöä sekä raportointivelvoitteita. Huolehdimme, että veroraportointi, veroilmoitukset sekä veronmaksut on hoidettu paikallisten säännösten ja lakien edellyttämällä tavalla. Kemira seuraa tiiviisti lainsäädännön muutoksia, esimerkiksi OECD:n Pillar 2-hankkeeseen  liittyen, sekä toimintamaidensa veroviranomaisten tulkintoja. Yhteisöverojen lisäksi Kemira maksaa muun muassa työnantajamaksuja, sosiaaliturvamaksuja, kiinteistöveroja, arvonlisäveroa ja tullimaksuja.

Siirtohinnoittelu

Kemira soveltaa markkinaehtoperiaatetta konsernin sisäisissä liiketoimissa kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien, kuten OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden ja paikallisten siirtohinnoitteluvaatimuksien, mukaisesti. Kemira huolehtii myös maakohtaisen raportoinnin mukaisista velvoitteista. Kemira on automatisoinut operatiivisen siirtohinnoittelun ja sisäisen laskutuksen prosessit.

Kemiran globaali verojalanjälki 2022

Kemira julkaisi kuudennen verojalanjälkiraporttinsa tilikaudelta 2022 – ensimmäinen julkaistiin tilikaudelta 2017. Vuonna 2022 Kemiran verokertymä oli yhteensä 312,2 miljoonaa (2021: 211,4) euroa, josta 99,4 miljoonaa (2021: 57,4) oli maksettavia veroja ja 212,8 miljoonaa (2021: 154,0)  euroa tilitettäviä veroja. Suomen osuus koko verokertymästä oli 143,4 miljoonaa (2021: 68,3) euroa.