19.04.2022

Verojalanjälki

Kemira veronmaksajana

Liiketoiminnallinen perusta

Kemira toimii yhteiskuntavastuullisesti kaikissa maissa, joissa konsernilla on liiketoimintaa. Kemiran verokulttuurin tavoitteena on tukea vastuullista liiketoiminnan harjoittamista. Sen perustana ovat konsernin strategia, arvot, liiketapaperiaatteet ja verotusta koskevat politiikat. Veronmaksajana arvostamme ennakoitavuutta ja varmuutta. Emme toimi verotuksellisista syistä veroparatiiseiksi katsotuissa maissa.

Läpinäkyvyys ja suhde veroviranomaisiin

Kemira on läpinäkyvä ja avoin veronmaksaja. Pyrimme luomaan ja ylläpitämään hyviä suhteita veroviranomaisiin, sekä käymään avointa ja rakentavaa vuoropuhelua. Taloudellisessa raportoinnissa konserni seuraa soveltuvia julkaisu-, dokumentointi- ja raportointivaatimuksia, kuten IFRS-standardeja.

Vaatimustenmukaisuus

Kemira noudattaa tiukasti kaikkien toiminta-alueidensa verotuskäytäntöjä ja verolainsäädäntöä sekä kansainvälisiä parhaita käytäntöjä ja maksaa verot niiden mukaisesti. Kemira seuraa tiiviisti lainsäädännön muutoksia, esimerkiksi BEPS-hankkeeseen (Base Erosion and Profit Shifting) liittyen, sekä toimintamaidensa veroviranomaisten tulkintoja. Yhteisöverojen lisäksi Kemira maksaa muun muassa työnantajamaksuja, sosiaaliturvamaksuja, kiinteistöveroja, arvonlisäveroa ja tullimaksuja.

Siirtohinnoittelu

Kemira soveltaa markkinaehtoperiaatetta etuyhteydessä olevien osapuolten välisissä liiketoimissa kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien, kuten OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden, mukaisesti.

Kemiran globaali verojalanjälki 2021

Kemira julkaisi viidennen verojalanjälkiraporttinsa tilikaudelta 2021 – ensimmäinen julkaistiin tilikaudelta 2017. Vuonna 2021 Kemiran verokertymä oli yhteensä 211,4 miljoonaa (207,1 milj.) euroa, josta 57,4 miljoonaa (62,3) oli maksettavia veroja ja 154,0 miljoonaa (144,8) euroa tilitettäviä veroja. Suomen osuus koko verokertymästä oli 68,3 miljoonaa (75,5) euroa.