Ura Kemirassa

Kemira on työpaikka, jossa kannustetaan kasvamaan ja tekemään yhteistyötä. Voit hyödyntää kaiken osaamisesi, kehittää innovaatioita ja vaikuttaa asioihin. Tavoitteenamme on auttaa sinua kehittymään urallasi ja samalla myös luomaan vastuullisempaa tulevaisuutta.

Tarkoitusta ja kasvua painottava yrityskulttuuri

Arvot ja yrityskulttuuri

Kemira perustettiin yli sata vuotta sitten Suomessa, jossa tasa-arvoisuus ja rehellisyys ovat keskeinen osa kulttuuriamme. Vaikka Kemira onkin nykyään globaali organisaatio, nämä Kemiran arvot näkyvät vahvasti edelleen. Meillä kaikilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Olemme matalan hierarkian organisaatio, jossa luottamus ja toisten kunnioittaminen ovat iskostuneet syvälle.

Kemirassa myös kannustetaan työntekijöitä kehittymään ja kasvamaan – sekä työroolissa että yrityksen sisällä. Meillä työskentelee tuhansittain tutkijoita, insinöörejä ja muita ammattilaisia, joten oppimiseen ja kokeiluun perustuva yrityskulttuuri on meille luontevaa. Utelias suhtautuminen meitä ympäröivään maailmaan ja sitoutuminen ratkaisujen etsimiseen innoittavat meitä toimimaan joka päivä paremmin.

Monille meistä henkilökohtaisten huipputulosten saavuttaminen tarkoittaa joustavuutta ja luottamusta. Kemirassa on käytössä hybridityömalli, joka mahdollistaa sen, että monet työntekijät voivat työskennellä osittain etänä ja osittain toimistolla työn ja arjen tasapainottamiseksi.

Johtaminen

Vastuullisuus edellyttää osaavaa johtajuutta. Siksi meitä ohjaavat nämä johtamisperiaatteet:

Keskitymme kasvuun
Ennakoimme asiakkaidemme ja toimialamme tulevaisuuden tarpeita ja tavoittelemme kasvua, jotta voimme kehittää vastuullisia ja kannattavia pitkäaikaisia ratkaisuja.

Menestymme yhteistyöllä
Teemme läheistä yhteistyötä eri alueiden, segmenttien, toimintojen ja asiakkaidemme sekä kumppaniemme kanssa, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme.

Luomme arvoa
Tuotamme lisäarvoa noudattamalla merkitystämme: ”Vaikuttavaa kemiaa – Parempaa arkea.” Näin voimme palvella parhaiten asiakkaitamme ja yhteiskuntaa.

Monimuotoisuus ja osallistaminen

Kemirassa pääset mukaan 5 000 hengen tiimiin, jonka jäsenet edustavat 62:ta eri kansallisuutta ja jossa arvostetaan erilaisia näkökulmia. Meillä voit olla aidosti oma itsesi. Luomme yhdessä entistä osallistavampaa yrityskulttuuria, jossa kaikkia tuetaan yrityksemme jokaisella tasolla, myös hallituksessamme.

Lue lisää monimuotoisuus- ja osallistamismatkastamme)

Meillä on toimintaa

36

maassa

Edustamme

62

kansallisuutta

Maailmanlaajuisesti

5000

työntekijää