Lehdistötiedote

Kansainvälinen kuluttajatutkimus: suomalaiset kierrättävät ahkerasti ruokapakkauskartonkia ja toivovat uusiutuvia materiaaleja

Kemira Oyj
Lehdistötiedote
13.6.2019 klo 10.00

Kansainvälinen kuluttajatutkimus: suomalaiset kierrättävät ahkerasti ruokapakkauskartonkia ja toivovat uusiutuvia materiaaleja

Kemiran kuluttajille teettämän kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaisista 70 prosenttia on sitä mieltä, että vastuu muovin vähentämisestä ruokapakkauksissa on pääasiassa ruokabrändeillä. Suomalaisnaisista jopa puolet olisi myös valmis maksamaan tuotteesta enemmän, jos ruokapakkaus olisi tehty uusiutuvasta materiaalista, kuten puukuidusta.

Ruoan tuotannon lisäksi myös sen pakkaamisella on suuri merkitys tuotteen ympäristöjalanjälkeen. Sekä pakkaus että pakkauksen koko voivat vaikuttaa myös ruoan säilyvyyteen. Kemira on selvittänyt kuluttajien näkemyksiä ruokaostoksista, ruokapakkausten materiaaleista ja niiden merkityksestä eri puolilla maailmaa. Taloustutkimuksen tekemään kyselyyn vastasi yli 4 000 kuluttajaa Saksasta, Yhdysvalloista, Kiinasta ja Suomesta huhtikuussa 2019.

Kuluttajille tärkeimmät itse pakkaukseen liittyvät asiat kaikilla markkinoilla ovat ruokapakkausten hygieenisyys ja se, että pakkaus ei vuoda, mutta myös sillä on merkitystä, mistä materiaalista pakkaus on tehty. Suomessa 44 prosenttia vastaajista olisi valmis maksamaan tuotteesta enemmän, jos ruokapakkaus on tehty uusiutuvasta materiaalista. Naisten (50%) ja miesten (38%) välillä on merkittävä ero.

Globaali muovikeskustelu näkyy myös kyselyssä, sillä valtaosa vastaajista kertoo, että he pyrkivät vähentämään muovien määrää elämässään. Esimerkiksi Saksassa 83 prosenttia, Suomessa 67 prosenttia ja Yhdysvalloissa 58 prosenttia vastaajista on tätä mieltä. Suomalaisista 70 prosenttia on sitä mieltä, että nimenomaan brändeillä on suurin vaikutusmahdollisuus pakkausmuovin vähentämisessä.

76 prosenttia suomalaisista on myös sitä mieltä, että kehityssuunta, jossa muovia käytettäisiin nykyistä enemmän, olisi negatiivinen.

“Kemira on tärkeä osa arvoketjua, joka mahdollistaa kierrätettävät ja kuitupohjaiset, eli uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetut ruokapakkaukset. Koska kuluttajien asenteilla ja toiminnalla on merkittävä rooli, tutkimme niitä aktiivisesti. Brändit pyrkivät vastaamaan kuluttajien toiveisiin. Haasteena on kuitenkin se, että brändit ovat usein kansainvälisiä, kun taas lainsäädäntö on paikallista ja vaihtelevaa. Yhteinen pitkän aikavälin lainsäädännöllinen näkemys ja ennakoitavuus helpottaisi kaikkien arvoketjun toimijoiden toimintaa”, sanoo Antti Matula, johtaja, tuotelinjat ja liiketoiminnan kehitys.

Suomalaiset ovat aktiivisia kierrättäjiä

Suomalaisvastaajista jopa neljä viidestä kertoo kierrättävänsä kartongin aina (78%) ja usein 13%. Muovia kierrättää tällä hetkellä huomattavasti harvempi, kaksi viidestä (aina 42%, usein 20%). Myös Saksassa kartonki kiertää yhtä hyvin. Yhdysvalloissa ja Kiinassa puolestaan noin 40 prosenttia vastaajista kertoo kierrättävänsä kartongin aina.

Siinä missä kuluttajat kaikilla markkinoilla katsovat ruokapakkausten muovijätteen vähentämisessä brändien suuntaan, kyselyyn vastanneista suomalaisista 63 prosenttia kokee kuluttajien olevan keskeisessä asemassa ruokahävikin vähentämisessä. Myös enemmistö yhdysvaltalaisvastaajista (51 %) ja kiinalaisvastaajista (56 %) korostaa kuluttajan vastuuta. Saksalaisvastaajat kokevat sekä kuluttajien että brändien olevan vastuussa ruokahävikistä.

Lisätietoja:
Kemira Oyj Antti Matula, johtaja, tuotelinjat ja liiketoiminnan kehitys
Puh. 050 570 3576

Lisämateriaalipyynnöt:
Anna-Kaisa Säkkinen, viestintä 
Puh. 050 387 6293

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 915. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

Kemira_kuluttajatukimus_2019_tiivistelmä_tuloksista

JPG Large RGB Kemira Kuluttajatutkimus kuvituskuva

JPG Kemira Kuluttajatutkimus Antti Matula

Tutustu myös

Suomalaiset kierrättävät maailman parhaiten pahvinsa, muovin kierrättäminen sujuu heikommin – Moni olisi valmis maksamaan enemmän uusiutuvista pakkausmateriaaleista. Tutustu 13.6. 2019 julkaistuun MTV Uutisten artikkeliin ja Antti Matulan haastatteluun Huomenta Suomessa.

It's time to pay attention to the unseen

What's cooking in food packaging?

Chemistry enables safe and functional fiber-based packaging – and plays a key role in increasing sustainability and reducing food waste. But the features that make a food package more sustainable, more durable or smarter are almost always invisible.

See the invisible
Jaa

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.