Pörssitiedote

Kemira Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän


Pörssitiedote
21.12.2018 klo 13.00

Kemira Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän

Kemira Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa ryhmälle Kemiran avainhenkilöitä suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja järjestelmään osallistuvien henkilöiden tavoitteet Kemiran arvon nostamiseksi sekä sitouttaa osallistujat Kemiraan ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Hallitusta ovat avustaneet pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän suunnittelussa ulkopuoliset neuvonantajat.

Pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä sisältää kaiken kaikkiaan kaksi vuoden mittaista ansaintajaksoa: vuodet 2019 ja 2020, sekä kolme kolmen vuoden mittaista ansaintajaksoa: vuodet 2019-2021, 2020-2022 ja 2021-2023. Järjestelmän rakenne mahdollistaa asteittaisen siirtymisen nykyisestä yhden vuoden mittaisesta ansaintajaksosta kolmen vuoden mittaisiin ansaintajaksoihin. Kolmen vuoden mittaiset ansaintajaksot yhdistävät paremmin osakkeenomistajien intressit ja järjestelmän tarkoituksen tukea Kemiran pitkän aikavälin tavoitteiden toteuttamista.

Hallitus päättää kunkin ansaintajakon alussa kyseisen ansaintajakson osakepalkkion kriteerit ja vaatimustasot kullekin kriteerille, kunkin ansaintajakson osallistujat, sekä osakeallokaatiot. 

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain Kemiran osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Yhden vuoden mittaisen ansaintajakson palkkiona mahdollisesti maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet vastikkeetta. Sitouttamisjaksoa ei sovelleta kolmen vuoden mittaisiin ansaintajaksoihin.

Hallitus suosittaa, että konsernin johtoryhmän jäsenet omistavat Kemiran osakkeita bruttovuosipalkkansa arvosta niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu. Hallitus suosittaa, että johtoryhmän jäsenet omistavat vähintään 50 prosenttia tästä järjestelmästä saamastaan osakemäärästä myös sitouttamisjakson jälkeen, kunnes osallistujan osakeomistus vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa.

Pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajaksot 2019 ja 2019-2021 on suunnattu noin 90 avainhenkilölle. Näiden ansaintajaksojen perusteella kriteerien täyttyessä maksettava enimmäispalkkio on 643 500 Kemira Oyj:n osaketta. Lisäksi palkkioon sisältyy rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Lisätietoja
Kemira Oyj
Olli Turunen, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 862 1255 

 

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2017 Kemiran liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 732. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fiJaa

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.