Pörssitiedote

Kemira Oyj:n hallitus päätti pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän alkavien ansaintajaksojen enimmäispalkkioista

Kemira Oyj
Pörssitiedote
20.12.2019 klo 14.30

Kemira Oyj:n hallitus päätti pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän alkavien ansaintajaksojen enimmäispalkkioista

Kemiralla on avainhenkilöille suunnattu pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä, joka sisältää kaiken kaikkiaan kaksi vuoden mittaista ansaintajaksoa: vuodet 2019 ja 2020, sekä kolme kolmen vuoden mittaista ansaintajaksoa: vuodet 2019-2021, 2020-2022 ja 2021-2023. Kemira Oyj:n hallitus päätti pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta joulukuussa 2018.

Kemiran hallitus on päättänyt alkavien ansaintajaksojen 2020 ja 2020-2022 osakeallokaatiosta ja osallistujista. Pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajaksot 2020 ja 2020-2022 on suunnattu noin 90 avainhenkilölle. Näiden ansaintajaksojen perusteella kriteerien täyttyessä maksettava enimmäispalkkio on 643 500 Kemira Oyj:n osaketta. Lisäksi palkkioon sisältyy rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Pitkäaikaisen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja järjestelmään osallistuvien henkilöiden tavoitteet Kemiran arvon nostamiseksi sekä sitouttaa osallistujat Kemiraan ja tarjota heille kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Kemira julkaisi pörssitiedotteen vuosien 2019-2023 pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän perustamisesta 21. joulukuuta 2018. Lisätietoa ohjelmasta on saatavilla osoitteessa www.kemira.com

Lisätietoja

Kemira Oyj
Mikko Pohjala, sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 915. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
www.kemira.fi

Jaa

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.