Lehdistötiedote

Kemira sijoittuu yhtiönä vastuullisimman yhden prosentin joukkoon globaalin EcoVadis-luokitusalustan arvioinnissa

Kemira Oyj
Lehdistötiedote
16.12.2019 klo 9.00

Kemira sijoittuu yhtiönä vastuullisimman yhden prosentin joukkoon globaalin EcoVadis-luokitusalustan arvioinnissa

Globaali EcoVadis-vastuullisuusluokitusalusta on myöntänyt Kemiralle Gold-tason luokituksen. Kemira sai arvioinnissa 75 pistettä sadasta, mikä tarkoittaa, että se sijoittuu yhtiöistä eniten pisteitä saaneen yhden prosentin joukkoon.

62–100 pistettä saaneille yhtiöille myönnetään Gold-luokitus. Näitä on kaikista yhtiöistä viisi prosenttia. Tämä on viides peräkkäinen vuosi, jolloin Kemira on saavuttanut Gold-tason.

Tämä tulos kuvastaa Kemiran pitkäaikaista sitoutumista vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen sen raportoinnissa. Se antaa asiakkaillemme luottamusta siihen, että heidät on suojattu toimitusketjuun liittyviltä riskeiltä ja osoittaa sidosryhmillemme, että reagoimme kaikkiin vastuullisuuteen liittyviin asioihin.

”Aikana, jolloin asiakkaat ja suuri yleisö odottavat yhtiöiltä päättäväisyyttä vastuullisuuteen liittyvien asioiden, kuten ilmastonmuutoksen, suhteen, tämä omistautumisemme tieteelle ja vertailukelpoisille mittaustavoille huomioiva tunnustus on meille erittäin rohkaiseva”, yritysvastuujohtaja Rasmus Valanko toteaa.

Jo yli puolet Kemiran liikevaihdosta tulee tuotteista ja ratkaisuista, jotka parantavat asiakkaidensa prosessien resurssitehokkuutta. Kun lisäksi huomioidaan, että Kemiran ydinliiketoimintaa on teknologioiden ja ratkaisujen kehittäminen helpottamaan veden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, on ilmiselvää, että Kemiralla on merkittävä positiivinen vaikutus vastuullisuuteen.

”Vastuullisuus on olennainen osa Kemiran liiketoimintaa. Se edistää kannattavuuttamme ja erottaa meidät muista markkinoidemme toimijoista”, toimitusjohtaja Jari Rosendal lisää.

EcoVadis on yhteistyöalusta, joka tarjoaa vastuullisuusluokituksia ja työkaluja suorituskyvyn parantamiseen maailmanlaajuisille toimitusketjuille. EcoVadis arvioi yritysten toimintaperiaatteita ja toimintaa sekä julkaistuja raportteja ympäristöstä, työkäytännöistä ja ihmisoikeuksista, eettisestä liiketoiminnasta ja vastuullisesta hankinnasta. EcoVadis perustuu Global Reporting Initiativen, UN Global Compactin (UNGC) ja ISO 26000:n kansainvälisiin vastuullisuusstandardeihin.

Lisätietoja

Kemira Oyj
Rasmus Valanko, yritysvastuujohtaja
Tel. +358 40 658 1979

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Kilpailuetumme perustuu asiakkaiden prosessi- ja resurssitehokkuutta sekä laatua parhaiten tukeviin tuotteisiin ja asiantuntemukseen. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 4 915. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

EcoVadis CSR rating 2019

 

Jaa

We use cookies to improve your experience on our website. Read more about our cookie policy and privacy statement.